Katmanları Açmak

Dünyanın en kurak sıcak çölüne yerleşen proje, mimari ve peyzaj arasındaki etkileşimi bir adım öteye taşımaya ve bunu, ilişkilendirilen katmanlar sayesinde özgün bir dille ifade etmeye odaklanıyor.

Kuzey Şili’de, bölgedeki ilk rüzgar gülü çiftliğinin yakınlarında gerçekleştirilen proje, çölün anlamının altında yatan doğa, kültür ve enerji gibi farklı katmanları anlatabilmeyi dert ediniyor. Proje için kesin bir referans noktasının olmayışı mimarları, mimari ve peyzaj arasındaki güncel ilişkiyi yorumlamaya iterken, Şili mimarisinde son 20 yıldır öne çıkan işlerin doğayla didaktik ilişkiler kuran bir dile sahip olduğu görülmüş. Bu bilgiye sahip mimarlar aslında iki zıt karakter teşkil eden bu oyuncuların kurduğu etkileşimi bir adım daha ileri götürmek istemişler. Arazi ve mimari arasındaki ilişkinin farklı açılarını dile getirme fırsatını değerlendirmek, oluşan ikilemi bozarak aynı çöle yeni bir peyzaj olarak eklemlenmek isteyen proje, farklı yorumları tetikleyen bir araç, ziyaretçilerin bu doğal çevreyi algılama şekillerini değiştirecek bir gözlem noktası olmayı amaçlıyor.

atacama çölü merkezi, Emilio Marín, Juan Carlos López, şili, çöl peyzajı, xxi mimarlık tasarım ve mekan dergisi
Model
Proje yeri
Rüzgar gülü bölgesi
Proje yeri
Plan
Kesit

Coğrafya, peyzaj ve ekoloji gibi üç doğal oluşumu mimariye form, malzeme ve mekan olmak üzere yine üç farklı katmanla dahil etmeye çalışıyor proje. İlk olarak çölün coğrafi boyutuyla ilişki kurmak oluşturulan farklı hacimler uzaktaki And Dağları’na karşı konumlanıyor. İkinci katmanda ise Atacama Çölü’nün alabildiğine geniş, orantısız ve monokrom dokusuyla uyuşabilmek adına yapı kabuğu tek bir malzeme ile kaplanıyor: korten çelik. Böylece yapılara bu uçsuz bucaksız çöl içinde bir çeşit kaya oluşumu görüntüsü verilmek isteniyor. Yapı blokları arasında oluşan ve ekolojik boyutta yeni bir ekosistem oluşturan avlu ise projenin üçüncü katmanını temsil ediyor. Blokların çerçevelediği bu merkezi alan rüzgardan korunaklı, vaha benzeri bir oluşuma izin veriyor. Açık bir koridorla çevrelenen bu avlu gökyüzüne açılan ve ziyaretçilerle bahçe arasında yakın ilişkilerin kurulabildiği bir alan olarak özelleşiyor.

Etiketler: