Kayabaşı Duvarları

Kayabaşı Duvarları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisansı 2015 Güz döneminde, Sinan Logie ve Augustin Reynaud tarafından yürütülen “Ütopya/Distopya” atölyesi kapsamında geliştirilen bir çalışma.

Projeye başlarken, dönemin var olan düzenine eleştiri getirmek ya da ideal toplum tasavvurları geliştirmek amacıyla ortaya çıkan ütopyaların yanında; dönemsel ideolojileri benimsetmek için propaganda aracı olarak kullanılan, mimariyi ve toplumsal yaşamı etkileyen ütopyalar üzerine araştırmalar yaptık. Proje süreci, şehrin belirli noktalarında yapılan akupunktur çalışmaları ile devam etti. İstanbul’un farklı noktalarında yapılan akupunktur çalışmalarında, geleceğin şehirlerine dair yapılan ütopik tasvirlere tezat kavramlardan yola çıkarak, karşı tavır oluşturabilecek projeler geliştirdim. Daha sonrasında ise Başakşehir’de, şehir silüeti üzerine bir mega-strüktür projesi oluşturdum.

Kayabaşı Duvarları, Başakşehir’de Toki Konutları’nın silüeti üzerinden ortaya çıkan bir proje. Toki Konutları ve benzer projeler, alanı baskı altına alan ve var olan yerleşim alanlarını tehdit eden bir şehir silüetine sahip. Duvarlar da Toki projelerinin alana hükmeden silüetini kapatma ya da örtme amacı ile ortaya çıktı. Konsept kapsamında, konutların etrafında bulunan yüksek ve boş bir alana, silüeti gizlemek için dizilen paneller yerleştirdim. Belirlediğim alan, Kayabaşı’nın iki farklı yüzünü görme imkanı sunuyor; alanın bir tarafı Güvercintepe Mahallesini, diğer tarafı ise Toki Kayabaşı Konutları’nı ve Bulvar İstanbul inşaatını görüyor.

İki farklı silüeti olan yapılaşmaların ortasında kalan yükseltiye yerleşmek üzere, üç metre yüksekliğinde paneller tasarladım. Panelleri kurgularken birleşme, yüzleşme, yansıma ve kapatma gibi kavramları vurgulamayı amaçladım. Arkalı önlü ve yan yana dizili bu panellerin alanda birkaç farklı katman oluşturmasını öngördüm. İlk katmanda şehirde mevcut olan, doğal ve barınma amaçlı bir yapılaşma evresinden geçen Güvercintepe Mahallesi’ne dikkat çekmeye çalıştım. Toki projelerinin silüetini kapatan panellerde tercih edilen ayna kullanımı sayesinde ise Güvercintepe’nin silüetine yansıma ile vurgu yaptım.

İkinci katmanda, orta kısımda yer alan panellerde kullanılan ayna yüzeylerle insanların sadece kendi yansımaları ile yüzleşecekleri bir alan oluşturdum. Panellerin son katmanını, Toki Konutları’ndan Güvercintepe Mahallesi’ni gören tarafa yerleştirdim. Bu alanda süren inşaatlar bir süre sonra mahallenin bulunduğu alana da yayılacak. Kentsel dönüşüm yüzünden yok olma tehditi altında olan mahalle belki de yakın zamanda Toki Konutları silüetinin bir parçası haline gelecek. Güvercintepe Mahallesi’nin silüetini gören tarafa yerleştirilen beton paneller ile mahalle silüetinin yok olma tehdidine ve geleceğine dikkat çekmeye çalıştım.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL