Kente Bırakılan İz

Araziden geçen tren hattını bir etkileşim unsuru olarak değerlendiren meydan tasarımı, kentte süregiden dönüşümler içinde kendi zamanını işaretleyen bir mekan tanımlıyor.

C-Square projesi, planlı aktiviteler ya da kendiliğinden kullanımlar ile sahiplenilecek bir kamusal mekan yaratıyor ve onu, kenti günden geceye, mevsimden mevsime canlı tutacak sosyal bir senaryo ile bağdaştırmayı amaçlıyor. Clagary şehrinde, kentsel ölçekte yaşanan kapsamlı büyüme ve dönüşüm süreçlerinin gerçekleştiği zaman aralığında kendine ait bir an işaretliyor. Kamusal alanların sürekli dönüşen bağlamlar arasında yer edinip değişen döngülere adapte olabilme ve beklenmeyeni öngörebilme kabiliyetine atfedilen önem ile birlikte East Village gelişim bölgesinde gerçekleştirilen proje, kentsel bir bağlantıyı içine katan bir meydan sunuyor.

Alanı kuzeyden güneybatıya doğru kesen tren hattı ise projede çözülmesi gereken en önemli nokta olmuş: Böyle altyapısal bir peyzaj içinde dinamik ve yaşanabilir bir kentsel durum nasıl yaratılabilir? Bu noktada proje, ulaşım ağının bir parçası olan altyapı sistemini, sosyal mekanlar üzerindeki etkisini kullanmak üzere yeniden ele alıyor ve emsalsiz bir mekansal deneyim inşa ediyor.

Tasarım, iki konsept üzerinden şekilleniyor. İlki, mevcut tren hattının kamusal alanı canlandırılacak bir altyapıya dönüştürülmesi. Bu noktada tektonik bir dizilime sahip, geçirgen alüminyum kanatlar tasarlanarak tren yolu ile olan bağlantı çerçevelenirken tren hareketinden doğan enerjinin kamusal alana sızması amaçlanmış. Yansıtıcı bir örtü işlevi kazanan strüktürler aynı zamanda, hem ışığı yakalayıp dağıtan hem de pasif mekanı aktifleştiren mekansal unsurlar olarak kullanılmış.

Tasarıma etki eden ikinci konsept ise mekanı bir bütün olarak birleştiren ama farklı kullanım ve etkileşim şekillerine hizmet edebilmek için belli yerlerde başkalaşan zemin düzlemi. Alüminyum panelleri takip eden hatta oluşturulan ahşap zemin ve yüzeyler sahne olarak da kullanılabilecek mekanlar sunuyor. Alanın doğu yakasına yerleşen ve içine yeşil dokuyu yerleştiren formlar ise daha geçirgen ve vakit geçirilebilir bir kenar tanımlıyor.

Etiketler:

İlgili İçerikler: