Kil Tuğlalardan Reçel İmalathanesi

Bir öğrenci stüdyosu kapsamında, Meksika’daki bir kadın örgütü için tasarlanan reçel imalathanesi, yerelin gücünü bölge şartlarının getirdiği dezavantajlarla mücadele etmek üzere kullanıyor.

Berlin Teknik Üniversitesi DesignBuild stüdyosu 2011/2012 döneminde gerçekleştirilen proje ile Meksika’daki yerel bir kadın örgütü olan Naxií için bir reçel imalathanesi tasarlanmış. Proje alanı meyve ve sebze üretilecek alanlarla birlikte, en uygun ulaşım ve dolaşım senaryoları oluşturularak, erozyon ve yağmur suyu kontrolü gibi etkenler gözetilerek planlamış. Önerinin hem ekonomik hem de teknik açıdan sürdürülebilir ve depreme karşı dayanıklı olması da projeyi şekillendiren önemli faktörler arasında yer almış.

fotoğraflar: cocoon

Eğime yerleşen iki binadan oluşan projede, üretim ve eğitim olmak üzere belirlenen iki ana işlev kurgulanmış. Üst kotta kalan yapı üretim için bir mutfak olarak, alt kotta kalan yapı ise toplanma ve eğitim mekanı olarak tanımlanmış. Kerpiç yapıların inşasında kullanılan kil tuğlalar arazinin kazılması ile ortaya çıkan malzeme kullanılarak bölge halkı tarafından üretilmiş. Kerpiç malzemenin ham yüzeyleri, zeminde ve üst kirişte kullanılan beton ile kontrast oluşturmuş. Taşıyıcı duvarlardaki bölümlemelerin ise depreme karşı direnci artırması öngörülmüş. Tesisin merkezi haline gelen ve iki bina arasında kalan alandaki eğim, dört basamaklı duvar ile geçilerek hem toprak stabilizasyonu sağlanmış hem de oturulup vakit geçirilebilecek bir açık mekan kazanılmış.

Kadınların yetenekleri, gücü ve kararlılığı hem tasarım hem de inşa süreci için önemli kriterlerden biri olmuş. CoCoon ekibinden her bir kişi de hem disiplinler arası hem de kültürler arası destek konusunda görev üstlenmiş. Projenin başarılı olması, işveren ve tasarım ekibiyle birlikte geniş bir ağ oluşturan paydaşların (CAMPO sivil toplum örgütü, yerel karar mercileri ve ustalar, aileler, farklı disiplinlerden öğrenci ve profesyoneller, Alman ustalar, sponsorlar ve bağış organizasları) bir araya gelişinden beslenmiş.

Proje, aslında çok geniş kapsamlı bir edinimin somut bir manifestosu olarak kabul ediliyor; tasarımcılara göre mimarlık nesnenin teslim edilmesi ile bitmez, çünkü dahil olan bütün insanların geleceğini de etkileyen, devam eden, sürdürülebilir bir emektir. Bu durum mesleği icra etmekle öğrenilen dersler, işbirliklerinin getirdiği deneyimler ve yeni mekansal kazanımlarla tetiklenen olasılıklarla oluşur.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL