Kokteyl

Teknolojinin dönüştürücü gücü üzerinden yeni ve daha iyi bir gelecek hayali modernizmin ütopyacılığından 1960’lar avangardına ve daha geniş bir yelpazede aslında tanıdık bir döngü. Bugün de dün olduğu gibi krizlerle karşı karşıyayız ve yine farklı bir gelecek inşası mümkün. Geçmiş ve geleceğin gerilimli birlikteliğinin sekteye uğradığı başka anlarda yeşeren düşünceler ve projeler birbirleriyle ilişki içerisinde mimarlığın tarihi, disipliner sürekliliğini oluşturduğundan aslında gelecek, bugünün koşullarında geçmişe verilen bir cevap niteliği taşır. Mimarlık objesinin parçaları bu diyaloğun araçlarıdır. Bu, mimarlığın kendi içine kapalı soyut bir dil olduğu anlamına gelmemelidir. Mimarlığın toplum ve kültürle, teknolojiyle kurduğu ilişki kendi tarihine bir cevaptır.

Bu bağlamda Kokteyl modülerlik ve büyüyebilen sistemler gibi aslında üzerine çok kafa yorulmuş, yeni sayılamayacak bir konuyu ele alıyor. Parça-bütün hiyerarşisinin mimari bulanıklaştırılması biçimsel bir duruş olduğu kadar ne indirgemeci ne de holistik olan tavrıyla kullanıcılarına geniş ve yoruma açık bir oyun alanı sunar. Kokteyl bilir ki iyi bir partiyi iyi bir parti yapan mekan değil, insanlardır.

Etiketler:

İlgili İçerikler: