Kümelenerek Yaşayan

Eski adıyla Saygon, Vietnam’ın Amerika savaşını kazanmasının ardından birleşmesiyle birlikte Vietnam’ın efsanevi devlet adamının adı verilen Ho Chi Minh kentinde konumlanan Galeri Quynh’deki sergi, yerel mimarlık ofisi HTA + Pizzini’den Hoanh Tran and Archie Pizzini’nin işlerine 10 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında yer veriyor. Vietnam’ın sosyal ve kültürel dokusundaki değişimleri, kent merkezlerindeki hızlı fiziksel dönüşümle birlikte ele alan mimarlara göre kent kısa ömürlü, süreksiz ve Vietnam’ın ekonomik büyümesinin akışına duyarlı bir organizma. Bazı mimarlar mevcut yapıları yıkarak tamamen yeni binalar tasarlıyorlar ki modern kent imgesi güçlensin. Bunun öbür aşırı ucundaysa, diğerleri alanı değiştirme planlarını bir kenara bırakıp alanın tarihini korumaya çalışıyor, mevcut yapıların eski görkemine kavuşması için restorasyon öneriyorlar. Tran ve Pizzini ise bu iki pozisyon arasında orta yolu seçiyor ve mevcut alanların geçmişindeki zengin katmanları açığa çıkararak onlar üzerinde daha sürdürülebilir bir zemin üretmenin yöntemlerini araştırıyorlar. Tran’a göre: “Bir kent nesiller boyu ortaya çıkan kümelenmelerle zenginleşir. Kümelenme her ne kadar içinde yıkımı barındırsa da kültürel kimliğin sürekliliğine yeterli dokuyu sağlar. Mevcut yapıların yıkımıysa kültürel doku dahil her şeyi siler.”

saygon cho cu, 2012
saygon 213 dong khoı, 2010
sapa, 2007
saygon quan 10, 2007
hanoi hoan kıem, 2009

Tran ve Pizzini’nin çalışmalarını sergiledikleri mekan, aslında kendileri tarafından 2013’te tasarlanan galeri. Bir yüzyıldan daha uzun süredir ayakta duran yapının zengin sosyal ve tarihi katmanlaşması, mimarların galeriyi tasarlarken kümelenme ve geçicilik konseptlerini benimsemelerine yol açmıştı. Pizzini bu konuyla ilgili şunu söylüyor: “Tarihi kelimesi, farklı ortamların, etkilerin, girişimlerin izlerini ve tortularını açığa çıkararak bir yapının başından geçen olaylara referansla kullanılamaz mı? Muhafazakarca korunan mı, yoksa yoğun bir kümelenmeye maruz kalan mı tarihle daha yakından ilişki kurar?” In Situ, bu gibi sorularla mimarların sürdürülebilirlik ve esneklik üzerine geliştirdiği fikirlerin yansıması.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: