Malzemeyle Kurulan Diyaloglar

Nehir kenarında bulunan 50 yaşındaki pompa istasyonları, restorasyon projesi ile çok işlevli mekanlara dönüşüyor. Malzeme ve dokular arasında tasarlanan ilişkiler ise eski ve yeninin zaman içinde bir olacağı bir senaryo kuruyor.

Danimarka’nın Skjern Nehri etrafında planlanan geniş bir arazi ıslahı projesinin parçası olan restorasyon projesi, Johansen Skovsted Arkitekter tarafından gerçekleştirilmiş. Ana proje kapsamında nehrin bir bölümünün rotası değiştirilerek rekreatif aktiviteler için yeni alanlar oluşturulmuş. Nehrin akışını düzenlemek ve çevre arazilerdeki topraklarda drenajı sağlayabilmek adına 50 yıl önce beton ve tuğla kullanılarak inşa edilmiş pompa istasyonları da plana dahil edilerek korunmuş ve restorasyon sonrası etkinlik mekanları ve seyir terasları olarak kullanıma kazandırılmış.

fotoğraflar: rasmus norlander

Beton cepheler üzerinde oluşturulan düşey yivlerle hareketlenen yapıların “hissiz bir gerçekliğe” sahip olduğunu belirten ekip, strüktürün sahip olduğu ağır karakteri kırarken bir yandan da peyzaj içindeki duruşlarını güçlendirmek istemiş. Eski ve yeni bölümlerin kurulan diyaloglar ile sonunda bir bütün oluşturulması amaçlanırken, yapılara gerçeklik ve insan ölçeği kazandırmak da tasarımda önem verilen noktalar olmuş.

İstasyonların içinde yer alan pompalar giriş katından yeraltı su haznelerine taşınarak farklı etkinlikler için kullanılacak mekanlar yaratılmış. Çatılara eklenen ahşap strüktürlerle ise korunaklı açık alanlar meydana getirilirken, düşey kaplamalar ile beton cephelerin dokusu tekrar edilmiş. Cephe üzerine eklenen, işlenmiş ahşap ve kontrplaklardan oluşan örtünün ise zaman içinde yıpranmış görüntüler oluşturarak istasyonların ham görüntüsüyle daha detaylarda bağ kurması ve böylece yeni malzemeler ve dokular ile eski arasında doğrudan bir ilişki kurulması amaçlanmış. Bu detay ile ana strüktür ve kaplamanın zaman içinde bir olması ve yapıların oluşan kompozisyonun karışıklığından arınması planlanmış.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL