Mimarlar Odası Tarihinden Portreler Dizisinin Yeni Kitabı "Afife Batur" Yayımlandı

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, mimarlık meslek ortamına farklı yönleriyle katkı yapmış, iz bırakmış meslek insanlarıyla sürdürülen yayın çalışmalarına devam ediyor. “Mimarlar Odası Tarihinden Portreler” dizisi kapsamında gerçekleştirilen sözlü tarih görüşmelerinde, meslektaşların yaşamlarından aktarabildiklerinin, belgeler ve görsellerle birlikte derlenmesi, kitaplaştırılması amaçlanıyor.

Afife Batur ile daha önce yapılan sözlü tarih görüşmesine ek olarak yer verilen söyleşilerden oluşan kitap, pek çok kişi üzerinde etkisi olmuş Batur'un daha iyi anlaşılmasına olanak sunarken, bir mimarlık tarihçisi olarak Afife Batur portresinin farklı yönleriyle aktarılmasına da katkı sunuyor.

“Afife benim ‘ilk asistan’ımdı. Onu öğrencilerim arasında sevme nedenim, benim derslerime gösterdiği dikkat, iyi konuşan ve öğrenmek isteyen, zeki kimliğiydi. (…) Tezleri dışında yeni kitap yayımlayan çok fazla öğretim üyesi olmayan ülkemizde, Afife Batur’u hatırlamak, Türkiye’deki meslek dayanışması, mimarların birbirlerini tanımaları ve toplumun çağdaş dünyaya yaklaşması açısından önemlidir.”
Doğan Kuban (Önsöz’den)

“Ben kendi adıma Odanın siyasi rolünün mesleki platformda olmasını tercih edenlerdenim. Yani, doğrudan siyasetle değil ama mesleğin uygulamasında veya kuramında veya karşılaşılan problemlerinde, onun siyasi yanını görmezden gelmemek, onun siyasi zeminini elden geçirmek, onu irdelemek, onu belki açıklamaya girişmek ve dolayısıyla mimarlığın sosyal ve ekonomik tabanla bağlarını, bağlantı kanallarını sürekli açık tutmak gerektiğine inanıyorum. Çünkü mimarlığın toplumdan kopuk olmayan, toplumun ürünü olarak değerlendirilmesi gereken bir yanı olduğunu düşünüyorum. Mimarlık tarihini okuduğum zaman da bunu görüyorum.”
Afife Batur (Arka kapak yazısı)

Dizi Editörü: H. Bülend Tuna
Yayına Hazırlayan: Fatma Öcal Al
Tasarım, Uygulama: Ebru Laçin Kilci
Kapak Tasarımı: Nilgün Kara Babacan

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL