Müşterek Tahayyüller Avlusu

Tipolojisi ve kurgusuyla modern hareketin nüvelerini taşıyan köhneleşmiş yerleşim, katılımcı atölye çalışmalarıyla kullanıcıları tarafından yeniden hayal edildi. Ürünlerse mimarların tasarım, proje ve araştırma kavramlarını sorgulatıyor.

“Aigaleon 639” şehir sakinlerinin kamusal mekanla kurdukları diyaloğa dikkatlerini çekmek, ilgilerini harekete geçirmek amacı güden bir katılımcı tasarım stratejisi.

fotoğraflar: area

Kar amacı gütmeyen bir modern kültür kuruluşu olan NEON’un, Aigaleo şehrinde yürüttüğü toplumsal proje bağlamında gerçekleştirdiğimiz Aigaleon 639, Atina şehir merkezinin batısındaki yoksul bir mahallede yer alan ve 639 bloktan oluşan sosyal konut birimlerine odaklanıyor. Açık bir avlu etrafında kurgulanan 3-4 katlı yapılar, 1963’te inşa edilmiş.

İçe dönüklüğüyle bir mikrokozmos tanımlayan alan, kentsel dokuyla iç içe geçmiş hayat dolu insanlardan oluşan bir topluluğa ev sahipliği yapıyor. Halihazırdaki köhneliğinin aksine ölçeği, konumlanışı ve konut nitelikleriyle modern hareketten devşirilmiş etkileyici bir konut tipolojisi sunuyor.

Burada ikamet edenlerle yapılmış sayısız söyleşi ve tartışma aracılığıyla, önceliği kentsel tipolojinin var olan belirleyici özelliklerine verirken müşterek alanların niteliklerini zenginleştirme potansiyellerini de keşfetmeye çalıştık. Mahalle sakinlerini, özgül ihtiyaçlarını düşünmeye ve fikirlerini son derece sosyal bir tasarım süreci üretecek şekilde ifade etmeye zorladık.

Devamında gelen açık hava atölye çalışması, mekanın merkez avlusunda düzenlendi. Hem mahalle sakinlerini hem de orada oturmayan, diğer topluluklardan gelen bireyleri, ölçekli bir model üzerinde, kente ait parçalarla oynayarak kendi kamusal alanlarını formüle etmeye davet ettik.

Ortaya çıkan etkileşimli söylem hem süreç hem de sonuç ürünü olarak, kriz döneminde iyice ayyuka çıkmış olan fikir ve maddesel gerçeklik arasında boşlukta bir köprü oluşturdu. Bununla birlikte bize de, mimarın tasarım diplomatı rolüyle, geleneksel işveren, müellif, proje ve araştırma kategorilerini de sorgulama imkanı verdi.

Aigaleon 639, 2015 yılında, Onassis Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen, küratörlüğünü dpr-barcelona, Pelin Tan ve Panos Dragonas’ın yaptığı Adhocracy Athens sergisinin de bir parçası oldu.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: