Ofiste Mobilite Denemeleri

Teamfores ekibi bir filo kiralama firmasının ofis mekanında malzeme, mobilya ve renk çeşitliliği ile farklı karakterlere sahip çalışma alanları kurgulamayı denemiş.

DRD Filo Kiralama şirketi 1998 yılında kuruldu ve 15 yılda 26.000 araçlık filosuyla Türkiye’nin tamamı yerli sermayeli en büyük kiralama şirketi durumuna geldi. Mevcut merkez ofisleri artık büyümeyi kaldıramadığından başka bir binada yer alan 2.500 m2’lik mekana taşınma planı 2013 yılı başında gündeme geldi.

fotoğraflar: mehmet ince
çalışma alanı
giriş bankosu
dinlenme mekanı
çalışma ve dinlenme alanı birlikteliği
dinlenme ve çalışma mekanı arası şeffaflık
sanat ürünlerinin mekana yerleşmesi
çalışma alanına genel bakış
toplantı odası
ofis alanından kare
bekleme alanından kare
kesitler
kesitler

Projede sosyal alanlara daha fazla yer sunmak en önemli tasarım kararımız oldu. Çalışanların motivasyonunu üst seviyede tutarak verimliliği artırmaya yöneldik. Mekanların çok işlevli olarak kullanılabilmesi bu ölçekte bir proje için ihtiyaç duyulan alanı azalttı ve farklı işlevlere de yer açabilmeye imkan verdi. Sosyal donatıların kurgusunda aynı ofiste çalışan fakat birbirini tanımayan insanların kaynaşmasını sağladık. Böylece doğru bir etkileşim sayesinde çalışma verimliliğinin de artacağını öngörüyoruz.

Ofisteki kişi sayısı ve kullanım senaryosuna göre teknolojinin sağladığı otomasyon sistemleriyle gereksiz enerji tüketiminin önüne geçtik. Lüzumsuz cihazlar çalışmadığı için mekan akustiği iyileşti ve zaten jeotermal enerji ile iklimlendirilen bir binada bulunan ofis tasarımıyla enerji sürdürülebilirliğini destekledik.

Sekiz aylık ciddi bir Ar-Ge çalışmasının sonucunda tasarladığımız mobilyalarla kullanıcıyı mekana ya da masaya bağlı olmaktan kurtarmak istedik. Özgür ve bütüncül mekanı sahiplenici bir ofis ortamı yarattık. Mobilyaların kullanımı kişiyi hareket etmeye yönelttiği için durağan ve rutin bir çalışma ortamının önüne geçtik. Çalışma masalarından toplantı mobilyalarına, yazıcı ünitelerinden hareketli kesonlara, çöp ayrıştırma birimlerinden dosya depolama sistemlerine varıncaya kadar her şeyi bu proje için özel olarak tasarladık.

Sosyal hayata katkının başka bir parçası olarak dua odaları tasarladık. Dua odalarını tüm dinleri kucaklayıcı birer meditasyon odası gibi düşündük.

Önemli sanatçı ve tasarımcıların da projeye yadsınamaz katkıları oldu. Türkiye’nin en önemli ressamlarının her mekan için özenle seçtiğimiz eserlerini ofisin geneline adeta bir sanat galerisi niteliği kazandırarak yerleştirdik. Teamfores’e ait tasarımların yanı sıra ünlü tasarımcıların da ürünleri ve mobilya çözümleri mekana değer katan unsurlar oldu.

Eklektik yapılanmadan uzak, başka bir örneğe öykünmeyen bir ofis tasarımı ile aidiyetin tek bir mekanla sınırlandırılmadığı, her kullanıcının tüm mekanı sahiplendiği bir ofis yaratmak projenin ana fikri oldu.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: