Oliver Heath İstanbul’daydı

Heath Design kurucusu mimar Oliver Heath, 29 Kasım'da İstanbul'daydı. Interface ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Heath, biyofilik tasarım kavramını ve bu alandaki deneyimlerini paylaştı. Gündüz gerçekleştirilen atölye çalışmasının ardından mimarlarla bir araya gelen Heath, doğadan ilham alan ve doğal unsurlarla donatılmış mekanların etkilerini aktardı.

Merkezine insanı yerleştiren bir tasarım anlayışı olan biyofilik tasarım, özellikle okullar, ofisler ve hastanelerde geçirilen zamanın kalitesine ve sağlığa etki ediyor. Endüstri kentlerinde sürekli artan yoğunluk ve doğadan kopuşun neden olduğu olumsuz etkilerle mücadele etmek adına Amerikan psikolog Edward O. Wilson tarafından ortaya atılan biyofili kavramı, temelde doğaya duyulan sevgiyi ifade ediyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki doğayla kuvvetli bağ kurulduğunda daha sağlıklı bir yaşam imkanı sağlanıyor. Biyofilik tasarım da insanı doğa ile yeniden buluşturacak bir anlayış çerçevesinde şekilleniyor. Doğal öğeler iç mekana taşınıyor, yeşil doku, su gibi elemanlar doğayı yeniden canlandırmak için tasarıma dahil ediliyor. Bu sayede hastalarda daha hızlı bir iyileşme oranı, iş ortamında daha yüksek verimlilik ve yaratıcılık elde ediliyor.

Gelecek sayımızda, Oliver Heath ile biyofilik tasarım konusunda gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi okuyabilirsiniz.

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL