Ortaklaştıran Bağ

Davetli yarışma sonucu gerçekleştirilecek yerleşkenin ilk adımı olan veri merkezinde taşıyıcı sistem, cephe tasarımı ve malzeme seçimiyle ilişkilenen birimler bir çatı örtüsünün altında bir araya geliyor.

Kredi Kayıt Bürosu’nun (KKB) düzenlediği davetli yarışma yoluyla elde edilen tesis, bankacılık sektöründe kullanılan veri merkezi alanlarını ve ek binalarını içeriyor. Ankara’da 43.000 metrekarelik bir arsada bulunan yerleşkenin planı, birinci etap faaliyete geçtikten sonra ikinci ve üçüncü etap inşaatlarının tesisin işleyişini bozmadan yürütülebilmesini sağlayacak biçimde çözülmüş.

Ana giriş, tesisin yerleştiği arsanın güney tarafında bulunurken batı kenarında sonraki etapların inşaatı için de kullanılacak ikincil bir giriş bulunuyor. Tüm etaplar tamamlandığında üç ayrı veri merkezi arasında kesintisiz sunucu ekipmanı dolaşımını sağlamak adına tüm yapılar tek bir kotta düzenlenmiş. Projenin birinci etabı veri merkezi binası, nizamiye binası, müşteri operasyon merkezi ve destek binadan oluşuyor. Yerleşkenin içindeki birbirinden farklı işlevlere sahip olan çelik ve betonarme taşıyıcı sistemli bu binaların cepheleri, alüminyum kenet kaplama. Cephe renk tercihleriyle ortak bir dile sahip olması amaçlanan binalar, tesisteki yürüme aksını bütünüyle örten kanopiyle fiziksel olarak da birbirlerine bağlanıyor. Toplam 956 metrekare alanı olan kanopide de narinlik, hafiflik ve uygulama kolaylığı açılarından yapılarla benzer şekilde çelik taşıyıcı tercih edilmiş. Tüm yapıları saran sürekli çatı yüzeyi, tasarımcıları tarafından yerleşkenin en önemli mimari unsuru olarak görülüyor.

Anadolu Veri Merkezi, Manço Mimarlık
Çatıyla tanımlanmış yapının cephe görünüşleri
Çatıyla tanımlanmış yapının cephe görünüşleri
Üzerini örttüğü işleve göre kanopi ve saçak biçimi de alan sürekli çatı örtüsü
Üzerini örttüğü işleve göre kanopi ve saçak biçimi de alan sürekli çatı örtüsü
Üzerini örttüğü işleve göre kanopi ve saçak biçimi de alan sürekli çatı örtüsü

Tüm tesisin güvenlik, bilgi işlem, mekanik ve elektrik yönetim alanlarını içeren destek bina, veri merkezlerinin üçünün de operasyonlarının tek noktadan yönetimini sağlamak adına merkezi bir konumda planlanmış. Destek binanın betonarme karkas sistemine, zemin kattaki yükleme platformunun üzerini örten saçak ve birinci katta bulunan kafeteryadaki 140 metrekare cam ışıklığı taşıyan çelik taşıyıcılar entegre edilmiş.

Veri merkezi yapılarında sunucu kiralayacak firmalara hizmet edecek müşteri operasyon merkezi ise bağımsız bir yapı olarak arsanın güney kenarına yerleştirilmiş. Arsa içi araç dolaşımı hattından erişilebilir, yaklaşık 100 metre genişlikte ince uzun kat planları olan yapının hem güney taraftan tesise gelenleri karşılaması, hem de geniş kütlesiyle arkasında yer alan veri merkezlerini ana yoldan gizlemesi amaçlanmış. Yapının kenet çatı kaplaması, batı ve doğu cepheleri yüzeyinde de devam ediyor.

Projenin en başında belirlenen soğutma-havalandırma ve kablolama esasları doğrultusunda veri merkezinin zemin katında sunucular, hemen üzerinde ise mekanik cihazlar yer alıyor. Bu nedenle, sunucuların yağmur sularından iki ayrı katmanla yalıtılması için mekanik katın üzeri de bir çatıyla örtülmüş. Veri merkezi üzerinde hem yağmur suyunun etkin tahliyesini hem de ileride kullanılması planlanan güneş panellerinin verimli çalışabilmesini sağlayacak şekilde eğimli olan çatı 6.152 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Çatı yüzeyi ise her birinin genişliği mekanik ve elektrik tesisatının gerektirdiği ölçülerde olacak şekilde üç farklı dilime bölünmüş ve tüm yüzeylerinde mekanik kata taze hava ve cihaz giriş çıkışını sağlayan açıklıklar tasarlanmış. Değişik açılarda kırılan çatı dilimleriyle dinamik bir yapı kütlesi elde etmek, ayrıca kazı ve dolgu ile dümdüz edilen topoğrafyanın inşaat öncesi durumuna gönderme yapmak amaçlanmış.

Çatı yüzeyinin genişliği ve mekanik katta yer alan büyük ebatlı cihazların gerektirdiği düşey ve yatay açıklıklar yüzünden, zemin katı betonarme olan veri merkezi üzerinde çelik taşıyıcı sistem kullanılmış. Ön tasarım aşamasında maliyet açısından işveren tarafından mekanik katta da betonarme kolonların sürdürülmesi değerlendirilmişse de çelik makas montajının gerektirdiği ölçü hassasiyeti nedeniyle taşıyıcının tümüyle çelik olmasına karar verilmiş. Mekanik katın, yüksekliği 13 metreye varan yan cephelerinde kullanılan perfore metal panelleriyle yağmur/kar suyu büyük ölçüde kesilirken cihazların da istenen ölçüde taze hava alması sağlanmış. Çapraz elemanlarla desteklenen taşıyıcı kolonlar önünde sıralanan düşey çelik cephe profilleri perfore panellerin önüne yerleştirilerek yan cephelerde derinlik etkisi verilmek istenmiş.

Üzerini örttüğü işleve göre kanopi ve saçak biçimi de alan sürekli çatı örtüsü
İç mekanda da etkisini gösteren çatı kırılmaları ve dolaşım
Kullanımda esneklik sağlaması adına tercih edilmiş çelik strüktür ve geniş iç hacimler
Çatı örtüsü gerçekleştirilme aşaması
Yerleşim diyagramı

Çatıda olduğu gibi, yerleşkedeki farklı yapıların cephelerinde de aynı tasarım dili sürüyor, fiber çimento ve cam yüzeyler sadece işleve göre doluluk-boşluk oranlarıyla farklılaşıyor. Cephe panellerinde, üzerine kaplandığı betonarme taşıyıcı sistemi yansıtması amacıyla beton rengi yeğlenmiş. Kenet çatı panelleri ise ileriki aşamada monte edilecek güneş panelleriyle görsel bütünlük sağlayacak lacivert renge boyanmış. Birbirine zıt renk ve malzemeler ile yataydaki çatı/kanopi ve düşeydeki cephe düzlemlerini belirgin biçimde ayrıştırmak amaçlanmış.

Proje aynı zamanda, LEED Platinum yeşil bina ve Uptime Tier IV veri merkezi belgelerine sahip dünyadaki az sayıda yapıdan biri olma özelliği taşıyor.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: