Pupa 2.0 İle Dönüşüm Senaryoları

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mimarlık Tasarım Topluluğu (MİTA)’nun bu yıl "Dönüşüm" teması ile düzenlediği Pupa 2.0 etkinliği 20-22 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleşti. Türkiye’deki 25 farklı üniversiteden toplamda 65 mimarlık bölümü öğrencisi ve mezununun katılımı ile tüm dönem boyunca fakülte ve çevre firmalardan biriktirilen atık atölye malzemeleri, kampüs içinde yerinde/yeniden üretimlere dönüştürüldü.

Farklı fikirler üzerinden gerçekleştirilen yedi atölyenin üretimleri, GTÜ Mimarlık Fakültesi N Blok ve U Blok çevresinde sergilenecek.

Protez Yüzeyler / Doç. Dr. Levent Arıdağ (GTÜ), Dr. Öğr. Üyesi Fitnat Cimşit Koş (GTÜ), Arş. Gör. Bilge Can (YTÜ)

Bedenlere poşet geçirilerek beden ve boşluk arasındaki ilişki ele alındı. Keşfedilen protezin görünür hale getirilmesi hedeflendi. Beden, eylem, nesne üçlüsünü tartışarak beden hareketlerinin farklı bir perspektiften yorumlanması olarak aktarılan boşluğun mekan ile yeniden deneyimlenmesini aktaran ürünler tasarlandı.

Merz / Canan Erten (Bilgi Üniversitesi), Eda Özgener (Bilgi Üniversitesi), Dilara Tekin Gezginti (Atölye Mil), Duygu Yarımbaş (MSGSU)

Merz sözcüğünü uydurduğumda bir anlamı yoktu. Şimdiyse... onu kullanmaya devam edenlerin kavrayışıyla değişiyor. Kurt Schwitters

Üç günlük süreç içerisinde Kurt Schwitters'in sanat ve üretim hayatının tamamına yayılan Merz estetiği ve "The Merzbau" projesi, malzemenin dönüşüm serüveni, rastlantısal perspektifler ile öğrenilmiş imajlar arasındaki çelişkiler tartışıldı. Bu referanslar ışığında, kampüs içerisinde doğal yapının üzerine sezgisel insan inşaası gerçekleştirildi. Mimarlık disiplinindeki öğrenilmiş imajların etkisinden sıyrılarak, sonucun değil sürecin önemli olduğu bir deneyim gerçekleştirilmeye çalışıldı.

Hesapmekan /Yrd. Doç. Dr. Görev. Nizam O. Sönmez (İTÜ), Kutay Yüncüler(İTÜ)

Fiziksel hesaplamaların mekandaki etkileşim hali sorgulandı. Tuş ile yapılan sistemlerin beden haline dönüştüğünde algıları kullandığımız fark edildi. Kinestetik algılarımızın girdileri ve çıktıları tartışıldı. Mekana yayılan aktivatörler ile düşünce sistemi kurulacağına karar verildi. "Mimarlık ne ile etkileşmeli?" sorusu tartıştıldı ve girdiler yazıldı. İki kişilik gruplar halinde kampüste “Mimarlıkta etkileşmeye değer neler var?” sorusuna cevap aranarak tırtılın hareketi incelendi. Aktivatörler tamamlanmaya başlandı. Açma kapama sisteminin bağlandığı strüktürler atık malzemeler ile hazırlandı. Birçok denemenin ardından açma kapama sistemi çalışmaya başladı. Tırtıl strüktürünün çalışma mekanizması kurgulandı. İçine atık olarak atılan taşlardan tırtılın hangi evrede olduğunu gösterecek seslere ulaşıldı. Tırtılın evreleri ipler ile kurgulandı. Her evre için bir bayrak ve tırtılın 4. evresi Pupa olarak tanımlandı. Bütün mekanizma tamamlandıktan sonra dramanın provalarına başlandı. Performatif atölye gerçekleştirildi.

Spaceslum / Atıl Aggündüz (KHAS)

Kentin varoluş süreci sorgulandı. Dünyadan kaçırılmış malzemelerle uzayda oluşturulacak bir mahalle kurgusu üzerine konuşuldu ve bu kurgu üzerine üretime başlandı. Katılımcıların senaryolarıyla oluşturduğu mekanlar, uzay mahallesinde yaşantı kurgusuyla bir araya getirildi. Katmanlı bir yapısı bulunan Spaceslum uzay mahallesinin süreci ise şu şekilde gelişti. İnsanların geçmiş ve gelecek zamandan çok şimdiyi yaşadığı uzay mahallesi Spaceslum da ne gibi sürprizler olduğunu merak edenler için üretilmiş mahalle modeli, sergi için son şeklini almış ve insanlarla buluşmuştur.

Düş Mekan / Sinem Görücü, Arş. Gör. Deniz Can (ODTÜ)

Göç kavramının yer değiştirmeden daha fazlası olduğunu, göç etmenin bir yerden bir yere ulaşmak yerine başlangıç ve son arasında olma durumu olarak ele alındı. Belirlenen yerin bağlamıyla ve atık malzemelerin bilgisiyle birlikte göç kavramı tekrar yorumlandı. Halatlarla birlikte kullanılan ağlar ve içi boş demir çubukların enstalasyonuyla mekân oluşturma fikri güçlendirildi. Birbiri içine entegre edilmiş ve insan hareketiyle dönüşebilen çevresel etkilere de açık olan halatlar, hareket potansiyeliyle kişilerin deneyimine sunuldu. Kişiler tarafından ürünün her deneyimlenmesinde farklı mekânlar oluşturuldu. Halatlarla birlikte kullanılan ağlar ve içi boş demir çubukların enstalasyonuyla güçlenen mekân deneyimlendi.

Garip Katalog / Arş. Gör. Şebnem Çakaloğullar, Arş. Gör. Selin Öztürk (GTÜ)

Malzemenin ve nesnenin mevcut işlevlerinden, görünümünden çıkartılıp yeni görünüm ve işlevler elde edilerek olagelen kullanımlarından farklı olarak yine normalin dışında, yeni yaklaşımlarla birleşimler düşünülerek garip, yeni bir varoluşa ulaşma üzerinde ilerlendi. Oluşum tamamlandıktan sonra eskizleri farklı acılardan yapılarak bu eskizler üzerinden yapının mekanizmalarının nasıl oluştuğu hakkında konuşuldu. Bunların yanında varlığın oluşumu üzerinden bireysel çalışmalar yapıldı, bu çalışmalar varlığa zoom yapılarak gerçekleştirildi ve garip oluşumun mekanik özellikleri hakkında bize bilgi vermeyi amaçladı. Sonrasında bireysel çalışmalar dijital ortama aktarıldı ve gösterimin yanında mekanizmalar dille de anlatıldı. Böylelikle sonuç ürünü olarak da “garip”in katalogu oluşturuldu.

Al / Özüm Ezgi Satılmış, Furkan Avcı (İTÜ) Doğada alüminyum tarzı metalik malzemelerin kullanmasındaki amaç belirtildi. Malzemenin özellikleri kullanılarak duyusal mimari tekniklerinden yararlanmak hedeflendi. Algı biçimleri düşünülerek mekan seçimi yapıldı ve üretime başlandı. Kesik ağacın duyusu metaller ile ön planlana çıkartılmaya çalışıldı. Ağacın kesik dalları ile metal doğaya entegre edilmeye çalışıldı ve doğanın bir parçası gibi uzantılar elde edildi. Dokunma, işitme ve görsel birçok duyuya hitap eden mekanın deneysel niteliğiyle etki arttırılmış oldu.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: