Salt Araştırma Fonları 2017 Başvuruları Başladı

Salt’ın 2013 yılında oluşturduğu Salt Araştırma Fonları’nın 2017 başvuruları başladı. Ön başvuru yapmak için ise son tarih 20 Şubat Pazartesi. 2017’de altı araştırma projesine 10.000 TL değerinde, toplam 60.000 TL’lik fon verileceği belirtilirken, fonlardan ikisi sosyal ve ekonomik tarih, ikisi mimarlık ve tasarım, diğer ikisi de sanat konulu araştırmalara yönelik olacak.

Salt Araştırma Fonları, Türkiye’de sosyal ve ekonomik tarih ile 1950’ler sonrasında mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında özgün belge edinimi ve araştırmayı hedefleyen projeleri destekliyor. Bu çerçevede, kurumun bünyesinde var olan veya süreçlendirilen arşiv ve araştırmalara yönelik başvurulara öncelik tanınıyor.

Başvurular hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Proje ölçütleri
-Salt Araştırma Fonları, kâr amacı gütmeyen projelere verilir.
-Fonlar, Salt’ın desteğiyle gerçekleştirilecek belirli bir araştırmaya yönelik olup sadece belirtilen misyon dâhilinde kullanılabilir. -Proje yazım dili Türkçe’dir.
-Başvuru konusunun Salt Araştırma ile ilişkilendirilmesi tercih edilir. Kurumun bünyesinde var olan veya süreçlendirilen arşiv ve araştırmalara yönelik başvurulara öncelik verilir.
-Hangi nedenle olursa olsun ırk, dil, din, uyruk, kültür, yaş ve cinsiyete dayalı ayrımcılığı teşvik eden projeler hiçbir şekilde desteklenmez.

Nasıl başvurulur?
-Salt Araştırma Fonları, 12 aylık dönemlerde verilir.
-Salt Araştırma Fonları’na bireysel ve/veya toplu başvuru yapılabilir.
-Başvurular iki aşamalıdır:

+Ön başvuru 20 Şubat Pazartesi saat 18.00’e kadar http://bit.ly/saf2017 adresi üzerinden yapılmalıdır.
+Araştırma projesi konu, dönem ve alan açısından 24 Şubat Cuma’ya kadar değerlendirilecektir.
+Ön başvurunun kabulü durumunda, son başvuru tarihi 20 Mart Pazartesi saat 18.00’dir. Başvurunun yapılacağı adres, ön başvuru kabul yazısı ile birlikte gönderilecektir.
+Sonuçlar 21 Nisan Cuma günü duyurulacaktır.

-Tüm başvurulara elektronik ortamda cevap verilir.
-Gerek görüldüğü takdirde karşılıklı görüşme ve ek malzeme talep edilebilir.
-Araştırmacılar, her dönem yalnızca bir başvuru yapabilir.
-Salt çalışanlarının aile üyeleri ve akrabaları başvuramaz.

Hak kazananlar
-Salt Araştırma Fonları’na hak kazanan araştırmacılardan ayrıca resmi belgeler talep edilecektir.
-Salt Araştırma Fonları araştırmacılarının projeye ara verme veya bırakma kararı almaları durumunda fonun geri talebi söz konusudur.

Olanaklar
-Fon kullanıcıları, Salt’ın teknik olanaklarından yararlanabilir.

Proje süreci ve yeniden başvurular
-Salt Araştırma Fonları araştırmacıları, süreç içerisinde Salt Araştırma ile iletişimde olur. Projenin sekizinci ayında Salt Araştırma’ya bir sunum yapar ve 300 kelimeyi geçmeyen bir rapor yazar.
-Salt Araştırma Fonları araştırmacıları, projelerinin kapsamına göre sekiz aylık raporun ardından takip eden ikinci 12 aylık dönem için yeniden başvuru yapabilir.
-Araştırma dâhilinde çalışılan yeni arşivlerin korunması ve kamusallaştırılması söz konusu olduğunda Salt Araştırma’ya öncelik verilir.
-Araştırma, fon desteğinden yararlanan araştırmacıya aittir ancak, araştırmanın yer aldığı ortamlarda Salt Araştırma Fonları desteğinin anılması beklenir.
-Araştırmanın yayımlanması ya da bir diğer kamusal aktarımı söz konusu olduğunda teklif öncelikle Salt’a yapılır.
-Salt Araştırma Fonları araştırmacıları, projelerinin tamamlanmasından en az üç dönem sonra yeni bir konuyla başvuruda bulunabilir.

Seçici Kurul
-Bağımsız olarak görevlendirilmiş üç uzman ve iki Salt temsilcisinden oluşan Seçici Kurul, başvuruları profesyonel bilgi ve birikimleri dâhilinde değerlendirir, gerekli gördüğü durumlarda oturuma dışarıdan danışman davet edebilir.
-Değerlendirmenin temel kriterleri, başvurunun niteliği ve SaltAraştırma’nın birikimleri ile yeni bilgi üretimine olası katkıya dayanır.
-Başvuruların niteliğinin Seçici Kurul tarafından yeterli bulunmadığı durumlarda verilecek fon sayısının değiştirilmesi Seçici Kurul’un kararıdır.
-Seçici Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Üyeler, başvuruları değerlendirmek üzere yılda bir kez toplanır. Raporlama, Salt tarafından yapılır.
-Seçici Kurul üyeleri başvuru yapamaz.
-Seçici Kurul üyelerinin başvuruyu gerçekleştiren kişilerle iş ve/veya eğitsel ilişki içerisinde olması tercih edilmez.
-Seçici Kurul üyelerinden birinin eğitsel, kurumsal ve ailevi ilişkide olduğu bir kişinin başvurusunun değerlendirildiği durumda, üye karar sürecinde toplantı mekânından ayrılır ve karar sürecine dâhil edilmez.

Seçici Kurul üyeleri

Prof. Dr. Elvan Altan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesidir. Çalışma alanlarını, geç Osmanlı ve Cumhuriyet mimarisi ile mimarlık tarihyazımı oluşturmaktadır.

Doç. Dr. Ahu Antmen
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde öğretim üyesidir. Modern ve çağdaş sanat, Türkiye’de sanatın modernleşme süreçleri/biçimleri ve kadınların sanat pratiğiyle ilgilenmektedir.

Vasıf Kortun
Türkiye’deki kültürel durum ve güncel sanat konularını ele alan yazılar yayımlamakta, programlar geliştirmektedir. Salt Araştırma ve Programlar Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Nadir Özbek
Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde öğretim üyesidir. Araştırmaları, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde sosyal devlet, siyaset ve toplumsal adalet konularına odaklanmaktadır.

Lorans Tanatar Baruh
2011’den bu yana Salt bünyesinde tarih ve sosyal bilimler alanlarında programlar geliştirmekte, Salt Araştırma ve Programlar Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Etiketler: