Salt’tan Altı Projeye Fon Desteği

Salt, Türkiye’de sosyal ve ekonomik tarih ile 1950’ler sonrasında mimarlık, tasarım ve sanat alanlarındaki projelere yönelik olan 2018 yılı Salt Araştırma Fonları’nı dağıttı.

Elvan Altan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Ahu Antmen (Marmara Üniversitesi), Vasıf Kortun, Nadir Özbek (Boğaziçi Üniversitesi) ve Lorans Tanatar Baruh’tan (Salt Araştırma ve Programlar) oluşan seçici kurulun, toplam 161 başvuru arasından seçtiği projelerin bulguları, araştırmacıların Aralık ayında yapacağı sunumlarla tartışmaya açılacak.

SALT ARAŞTIRMA FONLARI 2018 PROJELERİ

 • Unutma Bahçesi: Yerin Belleği ve Yıkımın Topoğrafyası
  Eda Aslan ve Dilşad Aladağ
  Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi ve kurucularını merkezine alan, mekan ve bitki odaklı başlayıp arşiv ve hikaye çalışmalarıyla sürdürülen yarı biyografik bir araştırma.

 • Didyma 1925: Arkeoloji Tarihinde Bellek, Emek ve Yerel Topluluklar
  Mustafa Kemal Baran
  Arkeoloji alanındaki tarih yazımında pek ilgi görmeyen yerel topluluklar ve emek kavramları odağında arkeoloji ekibi ve yöre ahalisi arasındaki ilişkileri, kazının yöreyle kurduğu ekonomik ve sosyal bağlantıları, arkeolojide saha ve emek deneyiminin dinamiklerini irdeleyen bir araştırma.

 • Siyasal, Sosyal ve Ahlaki Bir Sorun Olarak İşçi Sınıfı Meskenleri: 1940’lı ve 1950’li Yıllarda Reform Tartışmaları
  Barış Alp Özden
  İşçi konutları ile mahallelerdeki sıhhi ve ahlaki durum arasında kurulan bağ doğrultusunda üretilen hem bilimsel hem de popüler bilgi ve söylemleri inceleyen, bunların işçilere yönelik bir konut politikasının oluşmasına etkilerini değerlendiren bir araştırma.

 • Rıfat Telgezer Örneği Üzerinden Cambazhane Kültürüne Bakış: Mekansal Bir Okuma
  Canan Eda Özgener ve Dilara Tekin Gezinti
  Türkiye’nin eğlence kültüründe köklü bir yere sahip cambaz ve cambazhaneleri 1950-1970 aralığında Rıfat Telgezer üzerinden irdeleyen, söz konusu dönemin gündelik eğlence hayatı ve mekansal karşılıklarına yönelik bir araştırma.

 • Kent Seçkinlerinin Toplumsallaşma, Temsiliyet ve İktidar Mekanları: Erken Cumhuriyet Dönemi Balıkesir’inde Kulüp ve Dernekler
  Seda Özdemir Şimşek
  Merkezi devleti taşra kentlerindeki dönüşümün asli ve biricik sorumlusu görmenin ötesine geçerek yerel aktörler, özellikle de kent seçkinlerinin aktif rolünü değerlendirmeye, sınıfsal analizini yapmaya yönelik monografik bir araştırma.

 • 19.Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Nesih Stilinin Tipografik Evrimi
  Onur Yazıcıgil
  Tipografi uygulamalarında temel yazı karakteri görevi görmüş olan nesih hurufatının tarihsel, yapısal ve görsel analizi niteliğinde bir araştırma.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL