Seçici Geçirgen

Vietnam’da tasarlanan konut projesi, sakinlerinin hem kent hem de doğayla ilişkisini dengelemek üzere, mekansal akışı geçirgen katmanlar üzerinden kurguluyor.

Kentleşmenin son yıllarda iyice hızlandığı Hanoi’de gerçekleştirilen konut projesi, yapay bir çevre içinde doğal bir atmosfer yaratmayı amaçlıyor. Mağaraya benzer bir formda tuğla ile inşa edilen yapıda mekanlar iki katmanlı bir cephe ile sarılıyor, oluşan ara mekan ise konuttaki yaşamın şehir ve doğa ile olan ilişkisini yumuşatıyor. Tuğla Vietnam kırsalında sıkça kullanılan yerel bir malzeme ve yapım süreci de bu duruma paralel bir kolaylık sunuyor.

Yapıda tercih edilen bu çift katmanlı sistem ile bir yandan dış mekandan gelecek toz ve gürültü gibi olumsuz etkenler filtrelenirken diğer yandan da doğal ışık, yağmur ve rüzgar gibi unsurlarla doğa içeriye davet ediliyor. Cephenin dış katmanında yüzeyler içeri doğru eğim kazanarak yükseliyor ve böylece genel kent dokusuna daha iyi bakış açıları oluşuyor. Bu durum aynı zamanda iç mekanda rüzgar ve gölgeleri gözlemleyen kullanıcıya zaman ve hava durumuna dair ipuçları veriyor.

Tuğla örüntü birbirine gelişigüzel açıklıklarla bağlanan bir mekanlar zincirini sarmalıyor. Açık – açıktan kapalıya geçiş – kapalı alanlar olmak üzere kademeli bir şekilde özelleşen mekansal kurgu, bu açıklık-kapalılık durumları sayesinde hem çevreyle farklı ilişkilerin kurulmasını hem de dışarı/içeri, ev/sokak, insan/doğa ikilileri arasındaki sınırların bulanıklaşmasını sağlıyor.

Tasarım eskizleri
Diyagramlar
Kat planları
Kesitler
Patlatılmış aksonometrik çizim

Avlu, avlu açıklığından görünen gökyüzü ve yeşil alanlarla birlikte duyuları harekete geçiren mekanlar sunan proje, tipik tropikal muson iklimine sahip şehirde şartlara göre değişen geçici kullanımlara izin veriyor. Mekanın geçirgen yapısıyla pekişen rahatlık ve sarmalayan yapısıyla sağlanan güvenlik hissiyatı arasında kullanıcılar farklı ve eğlenceli bir yaşam deneyimi elde ediyor.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL