Şehir Hepimizin 153. Bölüm: Türkiye’de Gönüllülük Araştırması 2019 Bulguları

İstanbul Hepimizin Girişimi’nin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programında geçtiğimiz hafta Pınar Uyan Semerci'nin konukları Prof. Dr. Emre Erdoğan ve Öğr. Gör. Laden Yurttagüler oldu.

Programda Türkiye’de sivil toplum alanında çalışan gönüllülerin koşullarını, sorunlarını ve beklentilerini ele almayı amaçlayan Türkiye’de Gönüllülük Araştırması sonuçları üzerine konuşuldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi (BİLGİ STÇM) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLGİ GÖÇ) tarafından 16 Ekim – 20 Kasım 2019 tarihleri arasında internet anketleriyle yürütülen araştırmaya farklı kurumlarda gönüllülük yapan 1016 kişi katıldı. Araştırma kapsamında Eylül – Kasım 2019 aylarında 20 STK’nın gönüllü yöneticisi ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yapıldı ve gönüllülerle iki odak grup çalışması gerçekleştirildi.

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL