Şehirdeki İz

Kullanılmayan bir ana yol bağlantısını hareketli bir bisiklet yoluna dönüştüren proje, şehre sanatsal kimliğe sahip ve yaşayan bir kentsel mekan kazandırıyor.

Proje, 600 metre uzunluğundaki kullanılmayan bir otoyol bağlantısının sahip olduğu potansiyeli değerlendiriyor; atıl yola yeniden form ve işlev kazandırırken, kentin bisiklet yolu ağını tamamlıyor. Bir taraftan ulaşım altyapısı adına önemli bir işlevsel rol üstlenirken, diğer yandan da estetik bir öğe şeklinde şehre eklemleniyor.

fotoğraflar: russ flatt

Proje mimari anlamda, insan ve şehir olmak üzere hem mikro hem de makro ölçekte işleyen bir öğe olmayı amaçlamış. Şu an kullanılmayan yol aslında şehri saran otoyol ağının bir parçası. Bu durumda kent ölçeğinde bir etki yaratmak için basit ama vurgulu bir çözüm önerilmiş ve asfalt otoyolun yüzeyi canlı ve dikkat çekici olan pembe bir malzeme ile kaplanmış. Yolun doğusuna yerleştirilen 300 LED ise ışıktan bir omurga meydana getirerek akşam ve gece patikanın aydınlanmasını sağlıyor. Dijital bir altyapı sayesinde programlanabilen ışık sistemi yol boyunca farklı deneyimler sunacak alternatifler sunuyor. Projeye ismini veren ışık patikası aynı zamanda yolu bir ulaşım sistemi olmanın ötesine taşıyor. Bisiklet sürücüleri ve yayaların kullandığı çağdaş ve yaşayan bir kentsel mekana dönüşen yol, görüntüsü ile de kentsel bir sanat öğesi özelliği kazanıyor. İnsan ölçeğinde ise sanatçı Katz Maihi’nin tasarımlarının işlendiği alüminyum paneller yolun batı bölümündeki bariyerlere yerleştirilmiş. Aynı zamanda pembe kaplama, bisiklet yolunun kuzeyde bittiği bölümde 27 metrelik bir çizim meydana getiriyor.

Bu dönüşüm projesi şehirdeki yaşamı, yaşamın hızını ve nefes alma şeklini vurgulayan önemli örneklerden biri haline gelmiş. Tamamlanmasından bu yana 100.000’den fazla geçiş yapılan yol şehrin önemli bağlantılarından birine dönüşerek, bisikletle ya da yaya olarak kent içinde hareket etmenin algısını değiştiriyor. Kentsel bağlantı meselesini radikal renk ve malzeme seçimi ve teknoloji kullanımıyla yeniden tanımlıyor.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL