Simgesel Örtü

Lüleburgaz Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Mimari Proje Yarışması’nda Birincilik Ödülü’nü kazanarak gerçekleştirilen proje işlevsel ve sosyal bir terminal kompleksi sunmayı amaçlıyor.

Ulaşım yapıları bulundukları kentle buluşma noktalarıdır. Bu nedenle, fonksiyonelliğin yanı sıra simgesel değer taşımalı, özgün ve akılda kalıcı olmalıdır. Amacımız Lüleburgaz kentine, imar planında işaret edilen yarışma arazisi üzerinde verileri iyi analiz ederek çağdaş mimari kriterler ile örtüşen, işlevsel ve sosyal bir şehirlerarası terminal kompleksi kazandırmaktır.

fotoğraflar: engin gerçek
drone çekimi: ahmet kazu
vaziyet planı
zemin kat planı
1. kat planı
kesitler
görünüşler

Yarışma alanı Edirne-İstanbul D100 karayolu üzerinde; Murat Hüdavendigar Caddesi ve İstiklal Caddeleri kesişiminde yer alıyor. Eski terminalin de bulunduğu ve yetersiz kaldığı bu alanda giriş çıkışlar korunarak yeni bir yönelmeye gidildi. Öneri, proje alanına doğu-batı aksında lineer şekilde konumlandırıldı. Bu yerleşim tasarımın çıkış noktası olan simgesel ve yapısal örtünün ve terminal binasının Edirne-İstanbul karayolu yönünden algılanmasına olanak veriyor. Yapının işleyiş planında güney yönü (ön yol) tarafında şehirlerarası otobüs peronları yerleştirilirken; kuzey yönünde kırsala hizmet eden peronlar konumlandırıldı.

Terminal içinde total mekan elde etme çabası; iç mekan organizasyonunda etkin rol oynadı. Gelen ve giden yolcu bekleme alanları, ticari mekanlar ve bilet gişeleri ile ayrılarak bekleme zamanlarını etkin kılacak sosyal alanlar çözümlenmiş ve iç mekan bütünlüğü fonksiyonel ve yapısal olarak korundu. Bu total mekan kurgusu yapıya dönüşüm potansiyeli de kazandırdı.

Terminalin batı ucunda; kentle buluştuğu noktada, simgesel örtü kırılarak etkinleştirilen bir kamusal ön alan tasarlandı ve burası restoran, kafeterya ve ticari alanlarla desteklenerek sadece terminal kullanıcıları değil bölge halkının da vakit geçirebileceği alanlar elde edildi.

Kentle bütünleşen, hem kentlinin hem de bekleyen yolcuların sosyal kullanımını ön planda tutan bir tasarım amaçlanarak saydam bir yapı ve kent için simgesel değeri olan bir bina tasarlandı.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: