"Sınıf Mücadelesinin Kentsel Mekanı Olarak Gecekondu Mahalleleri" Çalışma Grubu

Bu sene 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında, Sınıf Mücadelesi: İnişler ve Çıkışlar konusuyla düzenlenen 14. Karaburun Bilim Kongresi kapsamında Mimar Meclisi, Sınıf Mücadelesinin Kentsel Mekanı Olarak Gecekondu Mahalleleri adında bir çalışma grubu yürütecek. Ekip tarafından aşağıdaki çerçevede içeriği belirlenmiş çalışma grubu etkinliği 6-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

"Kapitalizmin mekansal ürünü olan kentte, yine kapitalizmin temel olgularından biri olan (ve bu kongrenin ana temasını oluşturan) sınıf mücadelesinin mekansallaştığı “gecekondular” bu çalışma grubunun ana konusu olarak ele alınacaktır.

Halkın gücünün yetebileceği şekilde barınma ihtiyacını karşılamayan büyükşehirlerde, toplumun en kırılgan parçası olan güvencesiz çalışan yoksul kesim barınma sorununu kendi kendine çözmek zorunda kalmış, on yıllardır gecekondu mahallelerinde yaşamaktadır. Bu gecekondu mahalleleri kentteki derin sınıf çelişkisinin görünen yüzü ve mekanı olarak karşımıza çıkar. Bu anlamda gecekondu mahalleleri kent hakkı mücadelesinde halkın kent mekanı üzerindeki sözünün en görünür parçalarından birini oluştururlar. Tüm dünyada adları ve biçimleri değişse de bu temel dinamiklerle oluşmuş gecekondu yerleşimleri kentin meta olarak üretiminin sonucunda değişim değerinin fazla artmasıyla ters orantılı olarak azalan barınma hakkı talebini apaçık ortaya koyarlar.

Çalışma Grubunun Amacı
Mimar meclisi olarak kent hakkı mücadelesinin en yaygın ve fakat en görünmez, en yoksul kesimi içine alan ve fakat en vahşi sonuçlara neden olan noktasına, gecekondulara ve kentsel dönüşümün rantsal kullanımının getirdiği sorunlara odaklanıyor ve olası çözümler için modeller geliştirmeye çalışıyoruz.

Kongre Temasıyla İlişki
Meta olarak “Kent” ve kapitalizmin krizlerinin sonuçlarından biri olarak “Kentsel Mekan Mücadelesi”
Toplumsal iktidar mücadelesinin mekanı olarak “Gecekondu mahalleleri”
Kapitalist krizden çıkış mücadelesine yönelik olarak “Gecekondu” olgusunun yeniden okunması

Çalışma Biçimi
Konuyu başka açılardan da derinleştirebilmek için konuk sunuşlar yapılacak. Ardından katılımcılarla paylaşılacak bir okuma üzerinden tartışma ortamı üretilecek.

Anahtar Kelimeler
Gecekondu, Yoksulluk, Halk, Sınıf, Yerinden Edilme, Kentsel Dönüşüm, Kent Hakkı, Kentsel Mekan Mücadelesi, Halk İçin Mimarlık

Çalışma Grubu Programı
6 Eylül 2019 (13.00-16.00)
Mimar Meclisi: Yoksul Sınıfların Barınma Mekanı Olarak Gecekondu Mahalleleri: Küçük Armutlu Mahallesi Örneği

7 Eylül 2019 (10.00-13.00)
Konuk Sunuşlar
Esin Köymen (mimar): Kentsel Dönüşüm Alanlarının Seçiminde Yoksul ve Dar Gelirli İşçi Sınıfının Mahalleleri ve Barınma Hakkı Mücadeleleri: Gülsuyu-Gülensu Mahallesi Örneği
Can Atalay (avukat): Gecekondu Penceresinden Kent Hakkı: Mülkiyet Hakkı Ne Değildir?"

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL