Sorularla Tasarlamak

Tasarım süreci arazinin çevresel verileri üzerinden sorular sorarak kurulan Abstract Gallery; yarı açık dinlenme ve bekleme alanları, kamuya açık tuvaletler, satış için tasarlanan ahşap kiosk ve saçaklı park alanlarını barındıran dört ayrı bölümden oluşuyor.

Deniz erozyonu ile aşınmış granitlerin yarattığı doğal manzaraya kıyısı olan yapı birimlerinin tasarım süreci üç temel soru sorarak başlamış: Fonksiyonel ihtiyaçları karşılamak için en akılcı biçimsel özellikler nelerdir? Yapının çevresel verilere uyum sağlaması için hangi malzemeler kullanılmalıdır? Yapılı çevre ve doğal çevre arasındaki ilişkinin koordinasyonu için, yapının ölçeği nasıl kontrol edilmelidir?

Bu bağlamda oluşturulan sorular tasarım sürecinde ön planda olan başlıkları ortaya çıkarıyor: ölçek, malzeme, çevresel veriler ve form arayışı.

Tek kattan oluşan yapının batısında tuvaletler ve saçaklı park alanı, doğusunda ise dinlenme alanları bulunuyor. Bu yerleşim, tüm işlevler için verimli mekanlar elde edilmesinin yanı sıra, yapının tasarlanan yönelim akslarının belirginleşmesini sağlıyor.

Tasarım sürecinde yapıyı çevreleyen doğal veriler -deniz, casuarina ormanı ve aşınmış granit- hem malzeme dayanıklılığı hem de görsel ilişki bağlamında dikkate alınmış, malzeme seçimi bu iki kriter üzerinden yapılmış. Aynı zamanda yapı birimlerinin çevredeki doğal özelliklere biçimsel bir üstünlük kurmaması için yükseklikleri de kontrol altında tutulmuş. Bu nedenle ahşap kiosk 2,5 metre, kamuya açık tuvaletler 3,2 metre, yarı açık dinlenme alanları, 2.6 metre ve beton park saçağı 2,5 metre yüksekliğinde inşa edilmiş.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: