S.O.S İstanbul 2019 Fikir Projesi Yarışması Başladı

İstanbul SMD, 2005 yılından bu yana düzenlediği S.O.S. İstanbul Fikir Projesi aracılığıyla mimarlık öğrencilerini, kentin “sorunlu alanları” için “alternatif projeler” üretmeye teşvik ediyor. Bu yılki yarışmada da öğrencilerden kentle ilgili akıl yürütmeleri, ister büyük ve karmaşık sorunları, ister kıyıda köşede kalmış ama günlük hayatı derinden etkileyen durumları, ölçekten bağımsız olarak değerlendirmeleri ve katılımcı öneriler üretmeleri bekleniyor.

Megapol-metropol-kent kavrayışlarının gerilimlerini, kent kimliği-kentli kimliği açılımlarını, kadim kent-metropol dinamiklerini, sınır-zaman-yer-mekan tartışmalarını, mülkiyet-aidiyet tanımlarını gündeme getirecek bu tasarım araştırmasının kendi sorunsalı çerçevesinde belirlenecek bir yeni durum önerisi ile sonlanması önemli kabul ediliyor. Hedef, İstanbul’u bitmek tükenmek bitmeyen bir sorunlar yumağı olarak görmek yerine keşfedilmemiş güçlü yanlarını açığa çıkartmak ve bunları kente kazandıracak önermeler, çözümlemeler üretmek olarak vurgulanıyor.

Bu doğrultuda, bu yıl iki aşamalı yapılacak olan S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Yarışması 2019’da bir yer, konu, sorun tarifi yok. Ezber ve sloganların dışında hayata değmek, paslanmış, örselenmiş çarkları çalıştırmak ya da yenilerini üretmek adına söz hakkı kullanmak, sözünün arkasında durmak bir gereklilik. Öncelikli olan beklenti, kentin gündelik hayatını tasarım araştırmacısı bakışı ile değerlendirme ve daha iyi işler hale getirecek nesnel tasarım çözümlerini üretebilme becerisi.

Birinci aşama proje teslim tarihi 6 Kasım 2019.
Yarışma şartnamesine ve detaylı bilgiye buradan erişilebilir.

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL