Müşterek Zemin

Adını bulunduğu mahalleden alan halk kütüphanesi, hem öğrencilerin hem de çevrede yaşayanların kullanabildiği mekanıyla kütüphanelerin dönüştürücü, toplumsal bir araç olabileceğini hatırlatıyor.

New York Halk Kütüphanesi’nin Staten Adası üzerinde konumlanacak şubesini tasarlayan Andrew Berman Architect, proje kapsamında 1909’dan bu yana bölgede hizmet veren Carrere ve Hasting tarafından gerçekleştirilen Carnegie Kütüphanesi’nin yeniliyor ve ek bir yapı tasarlıyor. Mevcut yapıya eklemlenen 650 m²’lik alanla birlikte, kütüphanenin toplam alanı yaklaşık olarak 1.000 m²’ye ulaşıyor.

Yeni kütüphanenin her şeyden önce kamusal kullanımı ön plana çıkacak biçimde topluma açık, erişilebilir ve şeffaf olması tasarımı belirleyen temel karar olmuş. Çocuk, genç ve yetişkin alanları arasında stratejik mekansal ayrımlar sağlayan, personel tarafından kolayca izlenebilecek açık bir plan şeması benimsenmiş. Genç ve yetişkin okuma-çalışma alanları yeni yapıda konumlanırken orijinaline uygun olarak restore edilen tarihi kütüphane çocuklara ayrılmış. Bu iki alan arasında da şeffaf bir buluşma alanı oluşturulmuş.

Eğimli bir arazi üzerine yerleşen binaya erişim, bu eğim üzerinde kademe oluşturarak, basamaksız biçimde çözülmüş. Bu sayede engelsiz bir kullanım için ilk adım atılmış, iç mekan tasarımında da bu yaklaşım sürdürülmüş. Ek yapının şeffaf cephesi, mekanın tümünde gün ışığından etkin bir şekilde faydalanılmasını sağlıyor. Ahşap taşıyıcı elemanlar ise ritim, ölçek ve malzeme zenginliğini öne çıkarıyor. Teknolojik imkanlarla donatılan yapı aynı zamanda günümüz iletişim ve bilgi teknolojilerine uyumu da beraberinde getiriyor.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL