Tonozla Kurgulanan

Atelier Deshaus tarafından tasarlanan Long Museum West Bund, Şanghay'ın eski kömür limanının izleri üzerinde yer alıyor. Tonozlarla kurulmuş strüktürü, mevcut yapılarla birleşerek mekanı dönüştürmüş.

Long Museum West Bund, Şanghay kentinin Xuhui Bölgesi’nde Huangpu Nehri kıyısında yer alan eski kömür taşıma limanının bulunduğu alanda konumlanıyor. Projedeki öncelikli hedefimiz, 110 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 8 metre yüksekliğindeki 1950 yıllarında kurulmuş kömür boşaltma köprüsü ile yaklaşık iki yıl kadar önce inşa edilmiş iki katlı yeraltı otoparkıyla birlikte korumaktı.

şanghay,müze,Atelier Deshaus,su shengliang, xia zhi
fotoğraflar: su shengliang, xia zhi
müze giriş yolu
revak
kuzeybatı cephesi
giriş verandası
müze ve kömür depoları
güneydoğu görünüşü
çağdaş sanat galerisinden görünüş
çağdaş sanat galerisi
zemin kat planı
bodrum kat planı
aksonometrik perspektif
strüktür planı
kuzeybatı cephesi
güneybatı cephesi

Yeni tasarım, kendi kendini taşıyan duvarlar ve tonozlarla konsol bir strüktürü benimsiyor. Öte yandan serbest düzenli perde duvarları, bodrum katlardaki mevcut otoparkın strüktürel sistemine dahil olacak şekilde tasarıma ekledik. Mevcut otoparktaki ilk bodrum kat perde duvarlarla bir sergi alanına çevrilirken bunun üzerinde kalan mekan, farklı yönlerde birleşen tonozlarla çoklu mekansal yönelimleri vurguluyor. Ayrıca bu tonoz strüktür, elektrik ve mekanik sistemleri de içinde barındırıyor. Zemin üstündeki bu tonozlu mekandaki tavanlar ve duvarların brüt beton olması, duvarla tavan arasındaki geometrik ayrımı belirsizleştiriyor. Böylesi bir strüktür, sadece insan vücudunu kendi yapısına uyumlu bir şekilde kaplamakla kalmıyor, irili ufaklı mekansal boyutlara sahip iç mekanları ve kalıp derzlerinin izlerini taşıyan brüt beton yüzeyleriyle aynı zamanda hem ilkel ve zamansız bir çekiciliği temsil ediyor hem de gerçeklik hissi uyandırıyor. Strüktürün, malzemenin ve mekanın “yalınlığı”ndan kaynaklanan doğrudanlık ve sadelik, yapıdaki ağırlık ve hafiflik hislerini artırıyor. Yapının tamamında kullanılan geniş ölçekli konsollar, alanın endüstriyel kimliğinin hem mekansal hem de zamansal olarak süreklilik içinde algılanmasını sağlar.

Yerüstündeki tonozlu brüt beton mekan ile yeraltındaki “beyaz kutu” sergi alanı arasındaki akış, sarmal merdivenle sağlanıyor. Mekanı vurgulayan karşıtlıklar, ilkel ama gerçekçi olarak tanımlanabilir. Antik çağlardan, modern ve çağdaş dönemlere uzanan sergi içerikleri, geçiciliğin öne çıktığı bir sergi mekanı yaratıyor.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: