Üçgen Prizmaların Bütünselliği

Suyabatmaz Demirel Mimarlık tarafından Mar Yapı için tasarlanan ve Güneşli’de hayata geçirilecek olan G Yoo, cepheyi ve günışığını maksimize etmek amacıyla üçgen prizmalar halinde tasarlanan iki konut bloğundan oluşuyor.

Güneşli’deki inşaatı devam eden G Yoo konut blokları, cepheyi ve günışığını maksimize etmek amacıyla üçgen plan şemasındaki iki prizmatik kule halinde tasarlandı. Arsanın batısından geçen Basın Ekspres Yolu’nun mevcut trafik yoğunluğu, Taş Ocağı Caddesi’nin gelecekteki olası trafik yoğunluğu ve doğal aydınlatmanın verimli kullanılması kaygısı, biçim kararlarına doğrudan etki eden etmenler olarak ele alındı. Arsaya konumlanacak tek bir prizma, söz edilen problemleri çözemeyeceği için diyagonal bir kesimle iki parçaya ayrılmış üçgen plan şemasında iki kule tasarlanarak ve yapı parçalarını arsanın karşıt sınırlarına dayandırarak iki yoldan da iyi bir şekilde algılanması sağlandı. Böylece yol taraflarına dayanan köşeler sayesinde gürültüden etkilenen mekanlar, en aza indirildi. Mekan çözümleri olarak birbirlerinden farklı iki alt parçadan birinin çekirdek ve şaftları hipotenüs kenarına dayanarak kuzeye yönelirken diğer parça uzun kenarına dayanarak kuzeye baktırıldı. Böylece doğal ışık olabildiğince verimli kullanılarak pasif iklimlendirmeye yardımcı olundu.

konut,suyabatmaz demirel mimarlık,G Yoo
vaziyet planı
tipik kat planı
zemin kat planı
kütle şeması
kesit

Üçgen plan şeması başta bir problem olarak algılanabilmesine rağmen, tasarımda bir avantaja dönüştürülerek daha yaşanabilir mekanlar yaratmak için kullanıldı. Bu form sayesinde konutlarda cephe ve gün ışığı maksimize edilirken bu bölgede yaşayan kullanıcı profiline uygun olarak tasarlanan küçük daireler için çok avantajlı bir iç mekan düzeni elde edildi.

Cephe tasarımıyla iki farklı bina olarak değil, bir bütün olarak algılanan G Yoo blokları, altlarına aldıkları sosyal ve ticari donatılar ile kamusal alanlar sayesinde zeminle zengin bir ilişki kuruyor. Bütün ayrışırken oluşan kesim düzlemi zemin kotunda da devam ettirilerek bir yarık oluşturuldu. Arsanın batı ve doğusundaki donatılar yarıktan ışık alacak şekilde konumlandırıldı.

Projenin önerdiği işlevsel süreklilik, mekanların ve cephe boşluklarının modüler organizasyonuyla sağlandı. Siyah cephe üzerindeki her mekan üç farklı boyutta boşluk içerirken beyaz cephe tek bir modül içerecek şekilde tasarlandı. Böylece mekanların cepheyle kurduğu ilişkiyle, cephede rastgele konumlanmış gibi gözüken fakat altında matematiği olan bir doku oluşturuldu. Böylece gelecekte planların değişmesi durumunda dahi, cephede benzer bir dokunun oluşabilmesine imkan sağlandı.

Cephelerin birbirleriye yaptıkları güçlü kontrast ve yapıların konumlandırılma stratejisi sayesinde çok farklı vistalarla kullanıcıya farklı perspektifler sunulan konut bloklarında, bir adım önce görülenle bir sonraki adımda görülen görüntülerin bu denli farklı olması sayesinde sinematografik bir durum elde edildi.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL