Uçmanın Hafızası

Eski bir hava aracı fabrikası alanının farklı tema ve referanslarla dönüştürüldüğü proje, peyzajla bütünleşen mekanlarıyla doğaya dair bilgiye ve tarihi mirasa sahip çıkmayı amaçlıyor.

Hongdu, sayısız hava aracı üreterek kentin tarihinde de önemli bir yere sahip olmuş Nanchanglı bir havacılık şirketi. Eski şehrin yeniden geliştirilmesinin ilk aşaması olan proje ise, eski hava aracı üretim fabrikasının bölge halkı için yaratıcı bir merkeze dönüştürülmesini içeriyor ve böylelikle mimari tarihin bir parçası olan yeri korumayı ve zengin geçmişten gelen bir hafızayı canlandırmayı amaçlıyor. Sorulan temel sorular ise şöyle: Hongdu’nun eski fabrikasını yeniden işlevlendirmek ne anlama geliyor? Nanchang’ın kentsel yenilenmesinin süreçteki yeri ne? Tasarım aracılığıyla üretilen cevaplar ise mirasın yansımasını; yeni olasılıklarla dolu bir yaşama ortamı olarak kurmak ve onu hayal gücünden beslenen bir yaklaşımla üretmek.

Ön meydan, uçmanın ruhunu yakalamayı amaçlayan, katlanarak yapılmış uçağın dilini kullanıyor. Buradaki heykelsi banklar da bu dili benimsiyor ve kullanıcıya ister oturma isterse uzanıp gökyüzünü gözleme imkanı veriyor. Meydanda yer alan etkileşimli çeşme ise jet uçaklarının ardında bıraktığı beyaz izi taklit ederek, meydanı hareket ve hız ile canlandırmayı amaçlıyor. Her parçasında havacılık tarihinden alınan ilhamların görülebildiği projede, var olan köprü yapısı da kıvrımlı yola dahil edilerek gökyüzünde bir köprü olarak yukarıdan salınıyor ve buradan bakan kişinin, vadide, rengarenk topoğrafik çizgilerle ayrıştırılmış oyun peyzajını keşfetmeye haiz olduğu bir seyir noktasına dönüşüyor. Su buharını taklit eden bulutumsular, yer üstünde hafifçe birikerek, çocuklar için biraz hayal ürününü andırır bir algı yaratıyor.

Su buharlarıyla bir hayal-mekana dönüşen oyun alanı
Ağaç Sahnesi platformunda yer alan peyzaj elemanları
Köprü, Bulut Vadisi ve Ağaç Sahnesi mekanlarının bir arada olduğu havadan görünüş
Plan
Kesit
Kesit

Var olan fabrika yapısını tutmanın yanı sıra, aynı zamanda halihazırdaki doğal çevreyi de olabildiği kadar koruyor proje, her bir ağacın Hongdu’nun da tarihine tanıklık ettiği, önemli bir bellek kaydedicisi ve arazi bekçisi olduğu düşüncesiyle. Bu yaklaşımla, tasarım her bir ağacı korumak ve gerektiğinde etrafından dolanan yolu takip etmek üzerine kurulu. Parkın girişinde yer alan ağaçlık alan da, bölge sakinlerinin birbirinden farklı etkinlikler için bir araya gelebileceği bir ağaçlar sahnesi olarak çalışıyor. Bu ağaç gölgeleri altındaki yürüyüş yolları park boyunca devam ediyor.

Bu sarmal yollar orman içinde saklanmış üç evi de birbirine bağlıyor. Bu evlerin tasarımında doğa, ölçek ve var olan niteliklere odaklanılmış, paslanmaz çelik cepheler ise yansıtıcı özelliğiyle doğal ortam içinde kamufle olmuş algısını yaratıyor. Buradaki amaç da tam olarak bu: doğa ile iç içe geçen, insan yaşamı ile peyzajın tümleştiği bir tasarım.

Tarihi korumak, parkı etkinleştirmek ve yerel mirası devam ettirmenin dışında bir diğer önemli iş ise sürdürülebilir bir yaşama ortamı kurmak. Yağmur suyu hendekleri, yağmur bahçeleri ve kontrol sistemleri park tasarımına dahil edilerek, parkın kendi kendini idame ettirmesinin yolu açılmış. Ayrıca, bitkilerle ilgili bilgilendirme levhaları da konularak, çocukların erken yaşlarda doğayı anlamaya, yetiştirmeyi öğrenmeye ve çevremizi koruma bilgisini almaya açık olmaları amaçlanmış. Buradaki niyet sadece teknolojik değil, bilgi paylaşımı-aktarımı yoluyla da bu sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

İnsan ile doğa, geçmiş ile gelecek arasındaki sıkı ilişki, tüm bileşenlerin karşılıklı saygısının var olması ve sürdürülebilir bir kalkınma için korumacı anlayış, Hongdu’daki bu parkın ruhuna işlenmeye çalışılan kavramlar. Bu yaklaşım, tasarımcılarının, parkı ve dolayısıyla Nanchang’ı ebedi ve zamansız bir yaşama ortamına dönüştürme arayışlarını işaret ediyor.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

1 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: