Yeşilin İçinden Doğan Konut Bölgesi

Skousbo projesi, mevcut peyzaj dokusunun korunduğu, yerel tabanlı, şehirle doğa arasında iletişim kurmayı amaçlayan yeni bir konut bölgesi ve peyzaj tasarımı. Bir yarışma dahilinde hazırlanan ve birincilik ödülü alan proje, yeni bir yaşam tipolojisi araştırıyor.

Viby Sj. Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın doğusunda yer alan Roskilde şehrinin güneyinde konumlanan küçük bir kasaba. 4.600 kişilik nüfusuyla kasabanın tarihi 1200’lere kadar uzanıyor. Kasaba, neredeyse ulaşılamayan geniş çayırlar, ormanlık araziler, akarsular ve bataklıklarla çevrili. Skousbo konut bölgesinin geleceği ise bu peyzaj alanı olacak.

imajlar: liw planning
vaziyet planı
konut tipolojisi diyagramı

Bugün, aile dokusu ve yaşam biçimleri değişiyor, yeni yaşam biçimleri ve kitleler doğuyor. Son yıllarda Danimarka’da yalnız yaşayan insanların sayısı giderek artıyor ve bugün konutların neredeyse %40’ında insanlar yalnız yaşıyor. Danimarkalılar önceden kulüplerde ve çeşitli spor etkinliklerinin içinde bir araya gelirken bugün daha çok ideolojik topluluklar ve konaklama birimlerinin içinde bir araya geliyor. Yeni konut bölgelerinin planlamasında kentsel doku, iklimsel adaptasyon stratejilerinin gerekli bir kriteri ve aynı zamanda mekanı, kentsel doku ve altyapı yönetimiyle birleştiren pozitif bir tasarım parametresi. Kentsel doku bir yandan da toplumlar için göz alıcı fiziksel bir çerçeve sağlıyor. Peyzaj içerikleri ve peyzajın kendisi aslında fiziksel çevreye bir değer ekler ama bu çok fark edilmediği için yeni konut bölgeleri mevcut peyzajla ve doğal değerlerle bağlantı kurmaz.

Skousbo master planı, peyzaj içeriğinin, topoğrafyanın ve doğal tipografinin içinde konumlanan yeni bir konut tipi sunuyor. Plan, mevcut peyzaj değerlerini ve potansiyelini destekliyor ve geleneksel konut semtiyle doğa elemanlarına uygun, yeni sosyal strüktürler ve konaklama birimleri öneriyor. Farklı kültürlerdeki kişilerin birbirleriyle iletişim kurmalarına olanak tanıyan kamusal mekanlar aynı zamanda da mahremiyete yönelik bireysel alanlar sunuyor. Kentsel dokudaki peyzaj, diğer kentsel elemanlarla bütünleşik renkler, biçimler, sesler ve kokularla eşitlik yaratarak kullanıcıları alana davet ediyor. Hazırlanan master plan, çevreye dair bir analiz ve yeniden yazım süreciyle birlikte kentsel doku ve doğanın yeni ancak tanıdık bir kompozisyonunu oluşturmaya çalışıyor.

Yeni bir yaşam oluşturmanın avantajı, mevcut Viby SJ. ve yeni konut bölgesi arasında fiziksel bağlantılar oluşturularak yakalandı; geniş peyzaj alanını kapsayacak şekilde tasarlanan Delta, binalar arasında iletişim kuruyor ve yeni bir landmark oluşturarak bölgenin kimliğini biçimlendiriyor. Yüzey suyunu kendi içinde toplayan Delta, iklim değişikliği stratejisi oluşturmak için de önemli bir bakış sunuyor. Ulaşım ağıyla konutlara ve şehre bağlanan peyzaj bölgesi, aynı zamanda erişilebilir bir rekreasyon alanına dönüşüyor.

Alanın kuzeyinde tasarlanan Kuşgözlem Kulesi, çok işlevli aktivitelere ve spor etkinliklerine hizmet ediyor. Güneyde yer alan, yerel yaşamı ve Viby Sj.’nin yeni profilini vurgulayan İstasyon Meydanı, merkezdeyse oyun alanı yer alıyor. Peyzaj içindeki konutlar peyzaj tipolojisine uygun olacak şekilde düşünüldü; bentler, platolar, çukurlar, çayırlar ve çalılıklar. Konutlarsa, iki farklı peyzaj tipolojisinin arasına yerleştirilerek bu tipolojilerin özelliklerini taşımasına dikkat edildi. Alanda üç farklı konut tipolojisi şekilleniyor.

Digeklyngerne; peyzaj içindeki üçerli gruplar halinde yer alan dublex konutları ifade ediyor. İki farklı tipolojinin de izlenebildiği bu konut tipolojisi daha küçük ölçekli konut paylaşımları için kullanılıyor. Dairesel planlı dizilen konutların açık alanıysa kamusal mekan olarak kullanılıyor.

Geniş platoların kıyısında konumlanan Plateaurækkerne tipolojisinde ise dikey yapılarla iletişim kuran ormanlık alanlar bulunuyor. Yapıları çerçeveleyen eğimli peyzaj, çayırlık alanlardan oluşuyor. Kırsal yaşama daha yakın olan bu konut tipolojisi içinde doğal yaşam vücut buluyor.

Rørhusene ise topoğrafyayı takip eden ve çayırla çevrili bir alanı ifade ediyor. Konutlara uzanan yollar, kamusal ve bireysel alan arasında soyut bir sınır yaratıyor.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: