Ytong Mimari Fikir Yarışması 2016 “Yersizlik İçin Bir Yer”

Bu yıl 18.’si düzenlenen Ytong Mimari Fikir Yarışması “Yersizlik İçin Bir Yer” olarak belirlenen konusuyla “göç”, “mültecilik” ve “mekan” ilişkisine odaklanıyor. Konunun güncel öneminin yanı sıra arka planında barındırdığı geniş anlamlı çeşitlilik ve süreklilik üzerinde yoğunlaşıyor. Yarışmacılardan göç, göçmenlik ve yersizlik kavramları ile ilgili olarak, tasarım dünyasından yola çıkarak, kendi seçecekleri mekan ölçeğinde, mekandan kaynaklı ya da mekana yansıyan bir soruna odaklanmaları ve bu sorun için çözüm önerileri geliştirmeleri bekleniyor.

Yarışma ile göç ve aidiyet sorunlarına yönelik olarak planlama, mimarlık ve tasarım disiplinleri içinden bir duyarlılık geliştirmek amaçlanıyor.

Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler: