Yüksekliği Formla Tolere Etmek

Rundeskogen konut projesinde 15 kata kadar yükselen kulelerle yatay düzlemdeki alan minimize edilirken cephedeki formlar sayesinde manzara ve ışık kaliteleri de korunmaya çalışılıyor.

Rundeskogen, Norveç’in doğu kıyısındaki, üç merkezi birbirine bağlayan ahşaptan yapılmış bir tepe. Bekar, aile evleri ve küçük ölçekli konut projeleri, projenin istisnai yüksekliğini ve hacmini vurgulayan bir bağlam yaratarak bölgede hakimiyet sağlıyor. Projenin yoğunluğu ve konsantrasyonu, aynı tepede bulunan ve henüz keşfedilmiş olan bir Viking mezarlığına olan mesafeye dikkat edilerek geliştirildi.

konut, norveç, helen & hard, rundeskogen

Üç kule toplamda; büyüklükleri 60 m2 ile 140 m2 arasında değişen, en yükseğinin 15 katlı olduğu 113 adet üniteden oluşuyor. Ana taşıyıcı betondan, yardımcı taşıyıcılar ise keresteden imal edildi. Temel tasarımda ana taşıyıcıların da keresteden olması planlanmıştı ancak müşterilerin daha geleneksel bir yolu tercih etmek istemeleri üzerine çözüm olarak hibrit beton ile kereste bir arada kullanıldı. Yapının zemininde verimli ve çekici yeşil alanlara sahip olan yüksek binalara vurgu yapılmak istendi. Bununla amaç, kulelerin kapladıkları alanı minimize ederek komşuların fiyort manzarasına engel olmamaktı; binaların ilk katları zeminden yükseltildi, konsol çıkmalar oluşturuldu. Böylelikle zemin katlarda korunmuş açık alanlar oluşturuldu.

Tüm projeyi organize eden eleman, kanatların uzatılarak katlar arasındaki duvarları ayırmada kullanıldığı yıldız şeklindeki beton strüktür. Planın prizmatik şekli; kat planlarının, kuleler arasında ve çevresindeki çapraz görüş açılarının yaratılması kadar, manzaraya ve güneşe de en uygun şekilde yapılmasına dikkat edilerek oluşturuldu. Bu düzen plana özel hacimsel özellikler kazandırdı -ışığın ve gölgenin sırayla ve yavaş yavaş cephelerin etrafında dönmesi, üçgen yüzeyli panellerin gün ışığını farklı açılarla binalara yansıtması. Zemin katta yer alan gövde benzeri çekirdek kanatlar ve destekleyici elemanlar; sosyal buluşma alanlarını, oyun ve spor faaliyetlerini, giriş hollerini ve ortak buluşma mekanlarını entegre eden kaynaklar olarak yayılıyorlar.

Her binanın, yıl içinde değişen kullanım ihtiyaçlarına göre esnek kullanıma izin veren, tamamen yalıtımlı cam cepheleri olan kış bahçeleri oldu. Diğer çevresel özellikler de bunlara eklendi: Çatıdaki güneş kolektörleri, kirli su ve toprak kaynaklı ısı pompaları ile ısınmayı sağlama. Her apartman dairesine kendilerine ait bisiklet alanları ve meyve ağaçları verilerek peyzaj alanları yaratıldı.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL