Zaman - Mekan Deneyimi

İsmail Eğler, Nil Aynalı Eğler ve Elif Tekir tarafından kurulan Yoğunluk, sanat etkinliğinin mekan ile ilişkisi üzerine odaklanıyor. İnisiyatif, mekanı sanat ürünlerinin sergilendiği bir “container” olarak değil, sanatsal üretiminin nesnesi olarak ele alıyor. İstanbul'da özgün nitelikleri olan mekanları keşfetmek ve bu mekanlara özgü sanat işlerinin üretilmesini sağlayarak güncel sanatın mekansal deneyim ile içiçe geçtiği sergiler düzenlemek, inisiyatifin temel motivasyonunu oluşturuyor. Sergilerde yer alacak sanatçılar, yine Yoğunluk tarafından yürütülecek bir uluslararası “artist-in-residency” programının parçası olarak üretim yapacaklar. Sergiler, sanatsal üretimin tüm mecralarına açık olacak.

Yoğunluk’un ilk sergisi “Axis Mundi” 8 Mayıs - 7 Haziran 2014 tarihleri arasında, Beyoğlu Asmalı Mescit'te bulunan Adahan Otel'in bodrum katında yer alan 150 yıllık mahzende gerçekleşecek. Mahzenin ana mekanında yer alacak enstalasyon, mimar Nevzat Sayın ile sanatçı Ahmet Doğu İpek tarafından tasarlandı. Adahan İstanbul'un mekan sponsoru olduğu sergideki diğer işler ise sanatçı İsmail Eğler ve Nezih Vargeloğlu'na ait.

Serginin odağında duran enstalasyon, söz konusu mekanın özgül nitelikleri içerisinden ortaya çıkan bir zaman-mekan deneyimi yaratmayı amaçlıyor. Mekana ilk varoluş sebebini veren sarnıç kuyusu bir tür “axis mundi” olarak yorumlanıyor. Bu dünyadan başka bir dünyaya açılan ve buradaki zamanın bilinmeyen başka bir zamana doğru aktığı bu kuyu, enstalasyon ile birlikte açığa çıkıyor, mekanın içine doğru taşıyor ve mekanı şiirsel bir şekilde dönüştürüyor. Sergiyi tamamlayan diğer işler ise kuyunun açıldığı öte dünyanın zaman - mekanına dair muğlak hayaller kuruyor. Sergideki işler, maddeden hayale doğru giden bir sarmal içerisinde, mekanla hep oradaymışcasına bütünleşecek bir şiir yazmaya uğraşıyor.

Etiketler:

İlgili İçerikler: