Zeytin İçin

Geleneksel yöntemler kullanılarak zeytinyağı üretmek için tasarlanan tesis açık, yarı açık ve kapalı mekanları arasındaki geçişlerle kadrajın hem sınırı hem de odağı oluyor.

Ege kıyısındaki Bademli köyünde, 250.000 metrekarelik bir zeytinlik olan Angelos’ta bulunan bu mütevazı endüstriyel yapı, daha önce kendileri için aynı alanda konut da tasarladığımız bir çift için tasarlandı. Amaçları, en alışılagelmiş ve geleneksel yöntemler kullanarak, yerel zeytinlerden zeytinyağı üretmekti. Misafirhane, dükkan ve üretim alanını içeren 1000 metrekarelik bir yapılar bütünü olarak tasarladığımız üretim tesisinin tipik Ege peyzajı içindeki arazisi, etkileyici bir deniz manzarasına sahip; taş yapılar ve zeytin ağaçlarıyla çevrili. Tasarım konsepti ve stratejimizi belirlemeden önce kendimize şu soruyu sorduk: Endüstriyel bir yapıyı bu peyzajla nasıl kenetleriz?

angelos organik zeytinyağı tesisi, mimarlar ve han tümertekin, izmir
Cephede açıkça kendini ifade eden çelik konstrüksiyon ve malzemelerin bir aradalığı
Yarı açık mekanlarla bir arada duran kütle ve parçaları
Cephede konstrüksiyon, malzeme ve açık mekanlar
Topoğrafya ve yapı
Üretim alanı ile misafirhaneyi bağlayan yarı açık köprü
Misafirhane bölümü
Üretim alanın yer aldığı bölüm
Bağlama kenetlenmiş endüstri yapısı
İç mekan hacmi, konstrüksiyon ve malzemeler
İç mekan hacmi, konstrüksiyon ve malzemeler

İşverenlerimiz başından beri, tesiste zeytinyağı pompası kullanılmayacağında çok netti; bu, zeytinlerin üretime girdikleri yerde preslenmesi anlamına geliyor. Zeytinin kendi ağırlığıyla alt kata kaydığı, tüm şişelenmiş zeytinyağlarının kamyonlarla üretim alanından ayrıldığı bir senaryonun gerçekleşmesini mümkün kılacak güçlü kesit ilişkilerine uygun, mükemmel topoğrafyayı bulmak zorundaydık. Ayrıca bulunacak alanın, inşaat sırasında, var olan hiçbir bitkiye ya da zeytin ağacına dokunmayacak, zarar vermeyecek bir noktada olması gerekiyordu.

Alanı belirlediğimizde, inşaatı gerçekleştirmek için yerel işgücü kullanmayı tercih ettik. Niyetimiz, yerel ustaların endüstriyel inşaat teknik ve becerilerini geliştirmekti; İstanbul ve Bademli arasındaki titiz işbirliği sayesinde bu mümkün oldu. İstanbul’da üretilen çelik konstrüksiyon, buradaki işçiler tarafından taşla örüldü. Brüt beton, galvanizli çelik ve doğal taş malzemeleri, yapının bakım maliyetlerini düşürmek niyetiyle tercih edildi.

Zemin Kat Planı
1. Kat planı
2. Bodrum kat planı
Kesit ve plan eskizi

Proje, üretim alanının dışında kamusal alan olarak “dükkan”ı, özel alan olarak da “misafirhane”yi içeriyor; vaziyet planını oluştururken esas amacımız kamusaldan özele peyderpey geçen bir şema üretmekti. Yapı, açık ve yarı açık alanlar etrafında biçimlendiğinden, gölge ve iklimsel ihtiyaçlar kaydırılmış çatı aracılığıyla sağlanıyor. Tüm bu işlevler, projenin en mühim öğelerinden biri olan bakırla örtülü.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: