Sinan Logie moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, günümüzde yapay zeka ve bilişim teknolojilerinin gelişimi ile üretim sisteminde yaşanacak değişimin mimarlık alanına etkileri ele alınacak.