Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı’nın ikinci sempozyumu DeğişKent / MetamorphoCity başlığı altında düzenleniyor. Sempozyum “değişim” olgusunun kent, mekan ve biçim üzerindeki etkilerinin farklı ölçek, tarihsel süreç ve yaklaşımlar doğrultusunda irdelenmesini ve Türkiye’de ve dünyada yer alan, farklı dinamikler doğrultusunda değişim süreci geçiren kentlerin morfolojik yapıları üzerinden bir tartışma geliştirilmesini hedefliyor.