Savaş sonrası Yugoslav mimarisini büyük ölçekli kentleşme, gündelik hayat teknolojisi, tüketim ve anıt gibi temalarla ele alan sergi Bogdan Bogdanović, Juraj Neidhardt, Svetlana Kana Radević gibi mimarların işlerini de içeriyor.