Konuşma, Selda Tuncer'in aynı isimli, kadının kamusal alandaki gündelik deneyimlerini, 1950-1980 yılları arasında Türkiye modernleşmesinin olgunluk dönemi bağlamında ele aldığı kitabı üzerine kurulu.