Uluslararası Lions Klüpleri tarafından organize edilen sempozyumda değişim/dönüşüm/özgünlük kavramlarının çeşitli disiplinlerdeki yaklaşımlarla birlikte ele alınarak incelenmesi, küresel çevre krizi konusunda kapsamlı bir farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Sempozyum, mimarlık, şehir bölge planlama, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinden tüm katılımcılara açık.

Ayrıntılı bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz.