Bademlik Tasarım Festivali 2019 Başvuruları Açıldı

İlki 2013 yılında tasarım disiplinlerinin bir arada çalışmasına olanak tanıyacak bir ortam oluşturmak amacıyla düzenlenmiş gelenekselleşen disiplinler arası etkinlik Bademlik Tasarım Festivali, 2019 yılı temasını Tasarlayan kim ne?, Tasarlanan ne kim? olarak belirledi.

Altıncı yılından itibaren 2250’nin üzerinde başvurusu olan etkinlik 1000’e yakın katılımcı 90 profesyonel atölye yürütücüsü ve onlarca farklı tasarım disiplininden atölyeler ile geleneksel olma yolunda ilerleyen ulusal bir tasarım festivali olarak 2019 yılı başvurularını açtı.

Başvurular 6 Nisan saat 00.00'a kadar buradan yapılabilir.

BTF 2019 Tema Metni:
Tasarlayan kim ne?
Tasarlanan ne kim?

Beden, tekil bir varlıktan öte sosyal ve ilişkisel bir nesnedir. Sarmaladığı öz ve dış dünya arasında bir aracı olarak işlev görür. Bu bağlamda beden; bellek, tarih, gelenek, kültür ve tanık olmanın kelimenin tam anlamıyla kazınmaya başladığı bir mekan halini alır. Claude Levi-Strauss bedeni “Kültür tarafından damgalanmayı bekleyen bir yüzey”1 olarak tarif etmiştir. İlişkisel olarak maruz kaldığı toplumsal mekana, bu aracı ile bakar ve onun kendisini bu aracı ile tanımasını sağlar.

Salt benlik, mekan ve beden arasındaki döngüden beslenir. Bu karşılıklı ilişkide her gün yeniden tasarlanmaya devam eden beden, mutlak bir desene varamaz. Dolayısıyla sabit bir benden bahsetmek mümkün değildir. Sürekli değişen ve yeniyi aramayı kesmeyen birey, günümüzde sahip olduğu kısıtlı farklılaşabilme alanında kimliğini nasıl oluşturur?

Kendimizi ait hissettiğimiz oluşumlar günümüz hayat tarzı tarafından ele geçirilmiş olup bize sorgulamaya ve tartışmaya kapalı bir kimlik sunmaktadır. Özünde zaman tüm insanları homojen ve değiştirilebilir veri giriş devreleri olarak gören, bizleri özgür düşünen varlıklar olmaktan uzaklaştıran bir model halini almıştır. Foucault bu oluşumları, bireyin modern teknolojiler tarafından üretilen bir nesne konumuna indirgenmesi ve modern dönemde “bireyin ölümü”2 sözleriyle anlatır.

Tasarlama ve tasarlanma döngüsündeki beden bu oluşumlara teslim olmuş durumdadır. Ancak bu kısıtlı alanda var olmaya çalışarak, bireysel dışavurumunu başkalaştırma arzusu ile kendinin sonsuz mümkün varyasyonlarını keşfeder. Bu dünyanın olmanın, bu dünyada olmanın, dünyanın kendisi olmanın öteki hallerini araştırır.

Peki, bu kaosun içinde tasarlayan ve tasarlanan rolleri nasıl şekillenir? Birey bulunduğu dünya üzerindeki aracılık işlevi gören üst bedenini tasarladığını düşünürken aslında, bulunduğu dünyanın tasarladığı bir nesne midir?
Dünya mı bizi tasarladı yoksa biz mi dünyayı tasarladık?

1 Levi-Strauss, C., Structural Anthropology, Basic Books, New York, 1963, 144.
2 Best,S. ve Kellner,D.,1998, Postmodern Teori-Eleştirel Soruşturmalar,( Çev: M. Küçük), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, s.263-264
Lesley Lokko, Bir Aslanın, Bir Leoparın… Bir İnsanın Derisine Bürünmek Sinem Serhatlı, Kültür Endüstrisi’nde Kaybolan Birey Boris Groys, Öztasarım ve Üretken Narsisizm

19-21 Nisan tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bademlik Kampüsü'nde gerçekleşecek olan etkinlik, 9 atölyeye ev sahipliği yapacak.

  • Eli Bensunan: "Keşfetmenin Araçları" atölyesi ile nesneleri farklı düşünsel katmanlarda çözümlenmesi yapılacak, dikkat çekici niteliklerinin üzerinde tekrar düşünerek, bedenler vasıtası ile yarattıkları ruhsal değişimleri göz önünde bulundurup, onların “keşfetmenin araçları” olarak baştan kurgulanması yapılacaktır.

  • Elif Avcı: "Sorular ve Kusurlar Güzeldir" atölyesi ile atölye katılımcılarının çekilen fotoğrafları, var olan güzellik anlayışından ve teknolojiden ödün verilerek bozulup tekrar kurulacaktır.

  • Emine Köseoğlu ve Gizem Nur Aksoy "Belirsizin İmgeleri" atölyesi ile katılımcılar bir içeriği "Farket-Gör-Üret-Yeniden Üret" kavramları altında tartışarak bir imgeyi yeniden kuracaklardır.

  • Engin Tulay: "Yolcu" atölyesi ile değişken, uyarlanabilir ve çağrışımsal boyutta değerlendirilebilecek olan mekansal bağlantılar ve çözümlemeler uyarınca hareket, devinim, cisimleştirmek ve soyutlaştırmak gibi temel kavramlar üzerine farklı duyusal eşiklerin deneyimlendiği bir tasarım süreci işlenecektir.

  • Fakülte Sanat ekibinden Yasin Bal, Ertuğrul Erkan, Fulya Başak Genç, Tolga Kılıçkap: "Avantür" atölyesi ile oyun kavramı üzerinden tasarlanan ve tasarlayan arasındaki ilişki araştırılıp, tasarım rolleri sorgulanacak ve süreç sonunda sinematik bazlı bir oyun yapılacaktır.

  • Merve Yavuz: ".dip" atölyesi ile duygu, düşünce ve yaşanan olaylara bağlı olarak psikolojik gösterimler ve örneklemeler atölye süresince kelimeler modellenecek ve ardından somut bir gösterim halini alacaktır.

  • Nizam Onur Sönmez, Kutay Yüncüler, Tevfik Saygın Özcan ile "Hesapmekan" atölyesi ile çevresel verilerle etkileşme olanaklarını araştıran ve kuklacıların da içinde bir devre olarak yer aldığı programlanabilir mekânsal bir kukla üretimi olacaktır ve süreç boyunca devam eden mekânsal performans kayıtlarından bir film üretilecektir.

  • Pınar Akkurt: "Kişisel Alan" atölyesi ile seyyar veya sabit, küçük veya büyük, katılımcıların içerisinde rahat hissettiği kişisel bir alan üretimi yapılacaktır.

  • Suat Batuhan Esirger ve Erdem Kahraman: "Başkası İçin Tasarla" atölyesi ile eşleşen katılımcıların, birbirlerine ürün tasarlaması ve elektronik geliştirme kartları ile fonksiyonel prototip üretimi yapmalarını hedeflemektedir.

Rahmi Öğdül, Bademlik Tasarım Festivali’19 sürecinde "Labirentindeki Tasarımcı" başlıklı konuşması ile katkı sunacak.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL