Birimden Bütüne

Pikselden ilhamla tasarlanan Pixeland, tek bir mekanda çocuklar için oyun ve yetişkinler için dinlence için kullanılabilecek peyzaj elemanlarını bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Dijital bir imgenin kendi renk modeli bilgisine sahip, kontrol edilebilen en küçük bağımsız birimi olan piksellerin, herhangi imgeyi oluşturmak üzere bir araya gelmesinin tasarımın esas fikri olarak devşirildiği projede daha küçük ve işlevsel bağımsız birimler, birbirine eklenerek çok işlevli kamusal bir mekan yaratıyor. “Piksel” olarak adlandırılan her bir birim kendine özgü işlev ve niteliğe sahip bağımsız mekanlar olsa da bir araya geldiklerinde, oyuncul bir çevrenin ilişkisel parçaları olarak okunuyorlar.

Projenin özünü oluşturan ana birimin boyutları, bir grup insan için çeşitli işlevleri barındırmaya uygun asgari büyüklüğü vermek üzere 5 x 5 metre olarak belirlenirken; projenin sınırlarına yaklaşırken birimler girişleri, yaya dolaşımını ve peyzajı tanımlamak için 2,5 x 2,5 ve 1,25 x 1,25 boyutlarında modüler birimlere dönüşüyor. Projenin sınırları da bu daha küçük ve yeşil piksellerle belirleniyor; böylelikle daha özelleşmiş ve özellikle çocuklar için daha güvenli bir oyun ortamı sunmayı amaçlıyor. Meydan aynı zamanda dinlenme alanları, oturma birimleri ve masalarla donatılmış piknik alanları, gölge veren oturma kutuları, eğimli çayır ve küçük bir amfitiyatroya da sahip.

Bu “damalı” kamusal alan ya da meydan, aynı zamanda topoğrafyayı da örüntünün bir parçası haline getiriyor. Tasarımcılar tarafından oluşturulmuş kotlar, merkezi birime doğru yükseliyor.

Etiketler: