Özbakır lisans diplomasını 1998'de ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden, yüksek lisans diplomasını ise 2001'de ODTÜ GGIT (Jeodezik ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri) yüksek lisans programından "Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri Entegrasyonu ile Kentsel Arazi Kullanım Değişikliklerinin İzlenmesi: Elmalı Havzası’nda bir Örnek" isimli tezi ile aldı. 2006 yılında Kanada'daki Ottawa Üniversitesi'nden "Kentsel Alanlarda Mekan Kalitesine Yönelik Yeni Bir Model: Bilişim Teknolojilerini Kullanarak Objektif ve Subjektif Göstergelerin Entegrasyonu" tezi ile doktora derecesini aldı. 2001-2004 yılları arasında uluslararası göç ve entegrasyon üzerine bir projede çalıştı. Özbakır ayrıca, 2004-2006 yılları arasında Kanada’da Ontario Eyalet Hükümeti “Yerel Yönetimler ve İskan” Bakanlığı’nda "Ontario Yeşil Kuşak Koruma Planı"nda plancı ve CBS uzmanı olarak çalıştı. Ulusal ve uluslararası birçok projede araştırmacı ve yürütücü olarak yer aldı, ayrıca birçok kitap ve makale yayınladı. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde doçent olarak görev yapıyor.

Toplam Yazı

1

Takipçiler

0

Yazara Ait İçerikler: