2008 yılında Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü bitirdi. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 2012-2018 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde hem araştırma görevlisi olarak çalıştı hem de doktora öğrenimine devam etti. Kent hakkı, kentsel muhalefet, mekan siyaseti, mega projeler ve kentsel dönüşüm, planlama kuramları yazarın çalışma alanları içerisinde yer akmaktadır.

PÇÖ

Toplam Yazı

1

Takipçiler

0

Yazara Ait İçerikler: