Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Association for Robots in Architecture ve University for Applied Arts Vienna işbirliği ile “Robotic Post-fabrication” isimli bir çalıştay düzenliyor. Katılımcılar Rhino, Grasshopper ve Kuka|PRC uygulamalarını kullanarak tasarım geliştirme ve robot kol kullanarak uygulama yapma imkanı bulacaklar. Çalıştay dili İngilizce ve katılımı ücretsizdir. Çalıştay ilki 24-25, ikincisi 26-27 Nisan tarihlerinde olmak üzere iki ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek.