MSGSÜ Grafik Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi 13 Mart Çarşamba günü saat 18:00'da Schulamit Bruckstein Çoruh ve Verena Gerlach'ı ağırlıyor. Book of Taswir başlıklı panel, kağıt mekan, kitap tasarımı ile yazı (tipografi) ilişkisini göstergebilim, tarih ve kütür ekseninden ele almayı, tartışmayı hedefliyor.

Prof. Schulamit Bruckstein Çoruh, Taswir Projects başlıklı projeler serisi kanalıyla, dil, anlam ve göstergebilim disiplinlerinden beslenen, yazı ve imge ilişkisini, klasik Arap el yazmaları ve kadim İbrani kitapları ve mimari mekan üzerinden çalışan bir akademisyen. Çoruh, figüratif Batı sanatı karşısında, tasvir yasağı konan Arap ve İbrani medeniyetlerinde yazının hem içerik hem de görüntü olarak imgeyi ve anlamı nasıl görselleştirdiğiyle ve tanımladığıyla ilgileniyor. 2009 yılında Berlin’de çok ses getiren Taswir isimli bir serginin küratörlüğünü gerçekleştirdi.