Mimar ve görsel kültür tarihçisi Onur Atay’ın yürütücülüğündeki programda, 93 Harbi’nden sonra Yeşilköy’de yaptırılan ve 1914’te yıkılan Ayastefanos Rus Abidesi ile Haydarpaşa İngiliz Mezarlığı ve Tarabya’daki Alman Askerî Mezarlığı incelenecek.