YUNT’un "Şehrin Sınırlarını Yeniden Düşünmek" başlıklı konuşma dizisi yazar Latife Tekin ile devam ediyor. "Görünmeyen Kent: Çözümü Sorun Sananların Yanılgısı" başlıklı konuşma, 20 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’te Prof. Dr. Eva Şarlak moderatörlüğünde, yazar Latife Tekin'in katılımıyla gerçekleşecek.

Latife Tekin, konuşma öncesi paylaştığı notlarda iç göçün kentler üzerindeki etkisine ilişkin düşüncelerini paylaşıyor: “Biz toplum olarak büyük iç göçün yarattığı enerjiyi olumlu biçimde kullanabilirdik tabii ki, o kadar çok sayıda insanın aynı düşü gördüğü zamanların enerjisinden söz ediyorum. Türkiye’nin modernleşme sürecinde hem köylü göçmenlerin emeğine ihtiyaç duyuluyordu, hem de onlardan periler gibi görünmez olmaları isteniyordu. Devlet bu insanların kente yerleşme çabasını desteklese çok daha güzel yapacaklardı evlerini bundan eminim, yasal hakları çiğnenmeseydi İstanbul bu kadar çirkin bir apartman cehennemine dönüşmezdi, bu insanların varlığına tahammül gösterilebilseydi, evlerini nereye yapacakları söylenseydi daha sakin, daha planlı bir biçimde yerleşebilirlerdi kente, şiddete maruz kaldıkça gözlerden uzakta ele geçirdikleri toprak parçasına nüfuz ettiler. Ne yazık ki Türk aydınları, mimarların çoğu, gecekondulara beğenmezlikle saldırdı. Bence olup biten şey o insanlara yapılmış kötülüğün, şiddetin göstergesidir, onlara uygulanan şiddete verilmiş cevaptır bugünkü çirkinlik.”

Etkinliğe kayıt olmak için: https://www.yunt.art/etkinlikler