İstanbul Politikalar Merkezi, Ekim 2018 itibariyle İstanbul kültür-sanat hayatının şekillenmesinde etkin rol oynamış aktörlerle izleyicileri biraraya getiren “İstanbul Perspektifleri” başlıklı aylık söyleşi serisini başlattı.

2018-2019 döneminde her ayın son Perşembe günü gerçekleşen söyleşi serisinin amacı, İstanbul’un kültürel dokusunun 1980’lerden bu yana nasıl şekillendiğini ve dönüştüğünü öznel hikayeler üzerinden anlamlandırabilmeyi mümkün kılan bir tartışma platformu yaratmak. Kentin kültürel dokusunun dönüşümü, mimarlık, görsel sanatlar, sanat piyasası, festival kültürü, sahne sanatları boyutlarını içeren farklı perspektiflerden ele alınıyor. Bu çerçevede katılımcılara, farklı kuşaklara ve kimliklere sahip bireyler olarak kent mekanını ve kentin kültür-sanat hayatının farklı dönemlerini nasıl deneyimlediklerine, kendi uzmanlık alanlarının kentin geçirdiği dönüşümle nasıl eklemlendiğine, kentin fiziksel ve kültürel dokusunun dönüşümünü nasıl değerlendirdiklerine ilişkin sorular yöneltiliyor.

Serinin bu ay gerçekleşek oturumunda ise akademisyen, yazar Fatmagül Berktay ile "Kent, Kadınlar, Özgürlük" başlıklı bir konuşma gerçekleştirilecek. Asuman Suner moderatörlüğündeki etkinlik 28 Mart Perşembe günü saat 17.00'da Minevra Han'da.