İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından düzenlenen “Kamusal Yeşil Alanlarda Evrensel Peyzaj Tasarımı” konulu çalıştay, evrensel tasarım kavramını peyzaj mimarlığı bağlamında ele almayı amaçlıyor.

Üniversite, belediye, kamu ve özel sektör temsilcileri gibi paydaşların katılımıyla, kapsamlı bir katılımcı topluluğuyla gerçekleştirilecek çalıştay kapsamında evrensel tasarım kavramının kamusal alan ölçeğinde ele alınmasıyla, kamusal yeşil alanlarda gerçekleştirilen planlama, tasarım ve uygulama çalışmalarının değerlendirilmesi, ortaya çıkan sorunlara çözüm önerileri getirilmesi ve gelecek çalışmalar için bir yol haritası sunulması hedefleniyor.