Küratörlüğünü Eve Blau ve Robert Gerard Pietrusko’nun üstlendiği Kentsel İntermedya: Şehir, Arşiv, Hikaye sergisi, Harvard Mellon Urban Initiative bünyesindeki disiplinler arası kent çalışmaları için geliştirilen yenilikçi “intermedya” yöntemlerine odaklanıyor.

Kentsel İntermedya: Şehir, Arşiv, Hikaye