MSGSÜ Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Şehircilik Söyleşileri kapsamında düzenlenen “Korku Metropolü İstanbul” başlıklı etkinlik 25 Mart saat 18.00'de İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde gerçekleşecek.

Bahar yarıyılı itibarıyla ayda bir düzenlenmesi planlanan etkinlik dizisinin ilk konuğu "Korku Metropolü İstanbul: 18. Yüzyıldan Bugüne" başlıklı kitabı ile Uğur Tanyeli.

Prof. Dr. A. Uğur Tanyeli Hakkında
Mimarlık ve mimarlık tarihi öğrenimini bugünkü adıyla, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi’nde (1976) ve İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde (doktora: 1985) yaptı. 1992’de doçent, 1998’de profesör unvanına hak kazandı. 2011 - 2015 arasında Mardin Artuklu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin kurucu dekanlığını, 2015 - 2018’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi dekanlığını yaptı. 2018 - 2020’de İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi dekanlığı görevinde bulundu. Çalışmaları, Türkiye modernliğinin Osmanlı 16. yüzyılından başlayan bir kapsamda fiziksel ve mekansal - toplumsal çevre bağlamında irdelenmesi üzerinde yoğunlaşır. Çok sayıdaki kitapları arasında “İstanbul 1900-2000: Konutu ve Modernleşmeyi Metropolden Okumak” (Akın Nalça, 2004), “Turgut Cansever: Düşünce Adamı ve Mimar” (A. Yücel ile birlikte, Osmanlı Bankası Arşiv Araştırma Merkezi ve GG, 2007), “Mimarlığın Aktörleri: Türkiye 1900-2000” (GG, 2007), “Rüya, İnşa, İtiraz: Mimari Eleştiri Metinleri” (Boyut, 2011), “Sınıraşımı Metinleri: Osmanlı Mekanının Peşinde”nin (Akın Nalça, 2015), “Yıkarak Yapmak” (Metis, 2017) ve “Mütereddit Modernler: Türkiye’de ve Dünyada Mimar İdeologlar” (Işık Üniversitesi Yay., 2018) ve “Mimar Sinan: Tarihsel ve Muhayyel” (Metis, 2019) var.