Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen "Mimarlık Eğitimi ve Meslek Pratiğinde Kadınlar: Engeller ve Açılımlar" paneli 29 Nisan 2024 Pazartesi günü 18.00'de BAU Güney Kampüs Fazıl Say Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Nilay Ünsal Gülmez'in yapacağı panelin katılımcıları Prof. Dr. Neslihan Türkün Dostoğlu, Doç. Dr. Işıl Çokuğraş, Y. Mimar Hayriye Sözen, Y. Mimar Alev Akın ve Y. Mimar Tuba Şehitoğlu olacaklar.

Panelde mimarlık eğitiminde ve mesleğinde kadının görünürlüğü konusu geçmiş, bugün ve gelecek perspektifinde tartışmaya açılacak.

17.30 - 18.00 saatleri arasında Fazıl Say Konferans Salonu fuayesinde kayıt ve ikram olacaktır.