Mimarlar Odası tarafından iki yılda bir düzenlenen Mimarlık ve Eğitim Kurultaylarının on ikincisi "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı ve Mimarlık Eğitimi" temasıyla 10 - 11 Kasım 2023 tarihlerinde TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nde gerçekleşecek.

Kurultayda; Cumhuriyetin 100. yılında mimarlık eğitimi ve ikinci yüzyıla ilişkin öneriler, bilimsel - demokratik ve özerk eğitim ortamının sağlanması, yapı üretim sürecinde mesleki yetki ve sorumluluklar ve yapılı çevre eğitiminin ve kültürünün toplumsallaştırılması, yasal düzenlemeler yoluyla meslek ve eğitim alanında yaşanan değişimler, mimarlık eğitiminde afetlere karşı sağlıklı ve güvenli yapı tasarımı, eğitimde artan bölüm sayısı, kontenjan ve nitelik sorunu, asgari koşulların belirlenmesi, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının içerikleri, lisans eğitimi sonrası meslek içi eğitim programları, mesleğe kabul uygulamasının yasal zemini ve meslek kuruluşuna kayıt kabul koşullarının tartışılması ve değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Mimarlık kamuoyunun eleştirilerine açık olması hedeflenen kurultay çalışmalarında katılımcılığın artırılması, bilgi ve belgelerin mimarlık ortamına düzenli olarak aktarılması benimsenmiştir. Bu doğrultuda, Kurultay süreci ve ilgili belgeler bu adresten takip edilebilecek.

Bu kapsamda, mimarlığın ve mimarlık eğitiminin her yönüyle irdeleneceği, sorunların ele alınarak çözüm önerilerinin aranacağı kurultay mimarlık meslek ortamının yanı sıra tüm ilgili kesimlerin katkılarına açık.